Monday, July 04, 2005

Imam Muhammad Dahlan: Ulama Jawa termasyhur di Selangor

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

SEWAKTU Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani sebagai Syeikhul Islam Selangor, pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman, terdapat ramai ulama yang datang dari pelbagai pelosok dunia Melayu di kerajaan Selangor. Di antara mereka ada yang sengaja diajak oleh Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani, dan ada juga yang datang dengan kemahuan sendiri. Sebagaimana beberapa siri yang lalu telah diperkenalkan ulama yang berasal dari Jawa yang terkenal di peringkat antarabangsa, kali ini diperkenalkan pula ulama yang berasal dari Jawa yang berperanan di Kerajaan Selangor dan sekitarnya. Beliau aktif dalam penyalinan kitab-kitab bahasa Arab, menterjemah beberapa kitab yang dipandang penting ke bahasa Jawa, menulis karangan sendiri dalam bahasa Jawa dan hanya sedikit jumlahnya yang ditulis dalam bahasa Melayu.

Sebelum membicarakan ulama yang dimaksudkan lebih terperinci di bawah ini, saya petik tulisan beliau sendiri yang ditulis dalam bahasa Arab dan di bawahnya diberi gantungan bahasa Jawa, terjemahan maksudnya sebagai berikut, ``... Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan al- Minhaj Perumpung, Kebumen, Jawa. Orang tua lelaki berasal dari Banjarnegara. Kemudian berpindah ke Kampung Perumpung, Kebumen. Kemudian berpindah ke Negeri Si-

ngapura. Kemudian berpindah ke Klang. Kemudian beliau meninggal dunia, dikuburkan di Simpang Lima, Klang, Selangor.'' Haji Muhammad Dahlan lahir pada 26 Rejab 1313 H/12 Januari 1894 M dan wafat di Madinah, Zulhijjah 1398 H/November 1978 M

Imam Muhammad Dahlan mempunyai ramai keturunan yang belum sempat saya ungkapkan, tetapi yang dapat disentuh adalah seorang cucunya Ahmad Shukri bin Haji Ghazali, iaitu Imam Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Bahawa ibu Ahmad Shukri bernama Hajah Badariah, iaitu anak kepada Imam Haji Muhammad Dahlan yang dibicarakan ini. Haji Ghazali bin Haji Siraj, ayah Ustaz Haji Ahmad Shukri, adalah salah seorang murid Imam Haji Muhammad Dahlan. Haji Ghazali bin Haji Siraj dalam tahun 2005 ini memperoleh Tokoh Keluarga Mithali Negeri Selangor 2005.

KARYA-KARYANYA BERBAHASA ARAB

1. Kitabul Faraidh, diselesaikan malam Sabtu, Rabiulawal 1341 H/November 1921 M. dalam bentuk manuskrip asli. Kandungannya membicarakan kaedah membahagi pusaka

2. Mukhtasharut Tarkibil Jurumiyah, mulai menulis pada 14 Zulhijjah 1347 H di Kapar Road Klang, Selangor. Dalam bentuk manuskrip asli. Kandungannya membicarakan ilmu nahu untuk peringkat kanak-kanak.

3. Khutbah Jumaat, diselesaikan pada hari Isnin, akhir Syawal 1350 H. Kandungan khutbah Jumaat yang pertama dan kedua yang ditulis dalam bahasa Arab untuk Kerajaan Selangor dalam masa pemerintahan Sultan Sulaiman bin Sultan Musa bin Sultan Abdus Samad. Dalam bentuk manuskrip asli.

Karya salinan dalam bahasa Arab pula adalah sebagai berikut:

1. Qazhun Niyam fima yata'allaqu bish Shiyam, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Manuskrip salinan daripada cetakan awal bulan Syaaban 1321 H, tanpa menyebut nama percetakan. Karangan Saiyid Utsman Betawi. Nama penyalin yang pertama Ahmad Dahlan bin Abdullah, disalin pada 2 Rejab 1324 H. di Darat Semarang. Disalin yang kedua daripada salinan yang pertama oleh Muhammad Dahlan bin Muhammad Minhaj berasal dari Kampung Perumpung, Kebumen, pada 25 Rabiulawal 1340 H. Kandungannya membicarakan tentang ilmu falak.

2. Shiaghu Shalawati `alan Nabiyi Shallallahu alaihi wa Sallam, tanpa tarikh. Nama pengarang asal Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan. Salinan di-

selesaikan pada malam Selasa, awal Safar 1350 H. Salinan ini ialah daripada naskhah yang pernah dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1316 H. Kandungannya membicarakan pelbagai selawat atas Nabi s.a.w. terutama Shalawat Saiyidi Syeikh Ahmad al-Badawi dan Shalawat Saiyidi Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. Kandungan tambahan ialah mengenai tasawuf.

3. Syarhu `Uqudil Lujjain fi Bayani Huquqiz Zaujain oleh Syeikh Nawawi al-Bantani. Diselesaikan waktu Dhuha, hari Ahad 27 Muharam 1294 H. Salinan diselesaikan di Sungai Pinang, Klang, Selangor pada hari Khamis, waktu Dhuha, 25 Zulkaedah 1351 H. Kandungannya membicarakan hak-hak dan adab orang yang bersuami dan beristeri

4. Sulukul Jadah wa zalatuz Zulumah wal Mu'anadah liman Raghaba fi Iqamatil Jum'ati ma'al I'adah, tanpa tarikh. Salinan diselesaikan pada malam Ahad, 24 Syaaban 1362 H. Kandungannya membicarakan sembahyang Jumaat, perbahasan yang terpenting mengulangi sembahyang Zuhur sesudah Jumaat (i`adah). Merupakan syarah karya Syeikh Salim bin Samir al-Hadhrami (wafat di Betawi) yang berjudul Lum'atul Mafadah fi Bayanil Jum'ati wal Mu'adah.

5. Al-Khal'atul Fikriyah fi Syarhil Minhatil Khairiyah, tanpa tarikh. Kitab ini adalah karya Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Manuskrip salinan daripada yang pernah dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1315 H. Keadaan manuskrip sangat uzur. Kandungannya merupakan Syarh Hadits Arba'in (Hadis Empat Puluh) berdasarkan yang disyairkan oleh Syeikh Syihabuddin Ahmad al-Qasthallani dalam Hadis Bukhari yang berasal daripada perkataan al-Hafizh Abi Bakr al-Burqaini .

6. Tuhfatul Murid `ala Jauharatit Tauhid, tanpa tarikh. Salinan oleh Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan Minhaj, juga tanpa tarikh. Kandungannya membicarakan akidah Ahlis Sunnah wal Jama'ah

7. Bab Hawasyi minar Rumuz `ala Jauharatit Tauhid, tanpa tarikh. Salinan oleh Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan Minhaj, juga tanpa tarikh. Kandungannya membicarakan rumuz nama beberapa orang ulama yang terkenal, cukup menyebut beberapa huruf saja, tanpa menggunakan nama yang panjang. Kegunaannya adalah untuk memudahkan membaca kitab-kitab syarah dan hasyiyah yang hanya menggunakan huruf-huruf Abjad.

Setelah kita mengetahui karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj dalam bahasa Arab dan karya salinan, terdapat lagi karya yang beliau tulis dalam bahasa Jawa. Hasil karya beliau yang ditulis dalam bahasa Jawa lebih banyak. Nampaknya tentang bahasa Melayu kurang beliau kuasai jika dibandingkan dengan bahasa Arab, apatah lagi jika dibandingkan dengan bahasa Jawa. Sewaktu saya menulis artikel ini, saya belum menemui kitab karya beliau dalam bahasa Melayu.

Yang ada beliau tulis dalam bahasa Melayu hanyalah berupa catatan yang pendek-pendek. Sungguh pun karya-karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj dalam bahasa Jawa banyak yang penting-penting, namun saya tinggalkan saja kerana kekurangan ruangan untuk membicarakannya. Insya-Allah mengenainya akan dibicarakan dalam sejarah hidup beliau yang lebih lengkap pada waktu-waktu yang akan datang.

ULAMA DUNIA MELAYU

Daripada semua karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj, terdapat nama-nama penting para ulama yang berasal dari dunia Melayu atau ulama dunia luar yang ada hubungannya dengan dunia Melayu.

Daripada informasi ini dapat dihubungkaitkan untuk menjejaki sanad atau salasilah dengan keilmuan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj. Nama-nama yang dimaksudkan ialah seumpama Sayid Utsman Betawi, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Ahmad al-Fathani dan Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Ulama Arab pula di antaranya ialah Saiyid Abi Bakri Syatha, Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Utsman ad-Dimyathi dan lain-lain.

Dapat dipastikan semua ulama yang tersebut mempunyai hubungan sanad atau salasilah pelbagai bidang keilmuan Islam. Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj mempu-

nyai pertalian sanad/salasilah de-

ngan Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Kemungkinan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj adalah murid kepada adik ulama ini, ialah Kiyai Haji Muhammad Dimyathi bin Abdullah at-Tarmasi (wafat 1934 M) kerana nama ini ada beliau sebut dalam tulisannya.

Sahabat

Oleh itu sekurang-kurangnya sebuah karya Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi, mengenai hadis yang berjudul Al-Khal'atul Fikriyah telah beliau salin. Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi adalah sahabat Tok Kenali Kelantan, Mufti Haji Abdullah Fahim dan lain-lain. Semua mereka adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Syeikh Ahmad al-Fathani adalah murid Sayid Abi Bakri Syatha.

Sekali gus beberapa orang murid Syeikh Ahmad al-Fathani termasuk ulama-ulama yang tersebut juga sempat belajar kepada Sayid Abi Bakri Syatha. Dari sini bermula sanad pelbagai keilmuan Islam yang naik kepada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada zaman itu. Syeikh Ahmad al-Fathani dan gurunya Sayid Abi Bakri Syatha sebagai murid kepada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan. Syeikh Nawawi al-Bantani juga murid Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan walau pun kedua-duanya sebaya umur. Daripada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan naik kepada Syeikh Utsman ad-Dimyathi dan seterusnya hingga akhir sanad.

Ada persamaan jenis tarekat yang diamalkan Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani, Syeikhul Islam, Selangor dan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj. Kedua-duanya mengamalkan Thariqat Syathariyah. Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani mendapat tawajjuh dan bai`ah Thariqat Sythariyah daripada Syeikh Wan Ali Abdur Rahman Kutan al-Kalantani, tetapi Imam Muhammad Dahlan Hasan Minhaj mendapat tawajjuh dan bai`ah Thariqat Syathariyah daripada Syeikh Haji Muhammad Ali Sejangkang.

Penyelidikan

Bagaimanakah biografi Syeikh Haji Muhammad Ali Sejangkang masih memerlukan penyelidikan. Sejangkang berada di dalam Selangor, sedangkan ulama yang tersebut masih di dalam `selubung' yang masih belum `terselakkan'. Kedua-dua salasilah di atas bertemu pada Syeikh Muhammad As'ad. Daripada Syeikh Muhammad As'ad melalui muridnya, ulama yang sa-

ngat terkenal, iaitu Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani turun ke bawah termasuklah Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani. Daripada Syeikh Muhammad As'ad melalui muridnya Syeikh Haji Asy'ari, yang juga masih belum terungkapkan, turun ke bawah termasuklah Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj.

Untuk lebih jelas tentang Silsilah Thariqat Syathariyah Imam Muhammad Dahlan dapat dibaca dalam kertas kerja yang berjudul Sanad Keilmuan Syeikh Ahmad Al-Fathani dan Ulama Selangor, yang dibahas (dibentangkan) pada hari Ahad, 20 Rabiulakhir 1426 H/29 Mei 2005 M. di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan.

Selain mengamalkan Thariqat Syathariyah, Imam Muhammad Dahlan bin Muhammad Minhaj juga mengamalkan dua tarekat yang lain, iaitu Thariqat Khalwatiyah dan Thariqat `Ulwiyah /Thariqat `Alawiyah. Keterangan lanjut kedua-dua tarekat ini terpaksa ditangguhkan kerana kekurangan ruangan.

Saturday, July 02, 2005

Akbar Tandjung : Dunia Politik Sudah Mendarah Daging

"Semasa kecil ia pernah bercita-cita menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Namun tidak kesampaian karena ia menggunakan kaca mata minus. Saat ini kegiatannya lebih banyak dihabiskan dengan menjadi mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta".

Lama tak terdengar setelah tak lagi menjabat Ketua Umum Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Akbar Tandjung kembali dalam dunia perpolitikan. Namun bukan dalam politik praktis, melainkan studi politik.

Lahir di desa Sorkam, sekitar 30 km dari kota Sibolga (Tapanuli Tengah - Sumut), pada 14 Agustus 1945 dengan nama lengkap Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung, mantan Ketua Umum DPR RI tersebut mendirikan Akbar Tandjung Insitute (ATI), lembaga studi dengan kajian bidang politik. awal Mei lalu, mantan menteri di era Orde Baru itu menggelar acara pembukaan ATI di sebuah hotel berbintang.

Pada umur 7 tahun, Akbar yang merupakan anak ke-13 dari 16 bersaudara, putra-putri pasangan Zahiruddin dan Hj Siti Kasmijah, sudah menjadi yatim. Dunia politik praktis sangat dekat dengan kehidupan Akbar Tandjung kecil. Ini dikarenakan almarhum ayahnya, Zahiruddin, seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam, disamping sebagai seorang pedagang yang sukses. Beberapa orang kakaknya bahkan menjadi tokoh dari beberapa partai atau organisasi massa pada saat itu.

Kehidupan Akbar diwaktu kecil menurut keluarganya biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol apalagi Akbar kecil bisa dibilang merupakan anak yang pendiam. Bahkan disaat kecil ia pernah bercita-cita ingin menjadi anggota TNI Angkatan Laut, namun tidak dilaksanakannya karena ia memakai kaca mata minus.

Saat menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan aktif berorganisasi, nama Akbar Tandjung mulai berkibar. Keterlibatannya didunia politik saat ia yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dalamt penggayangan G-30-S PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (KAMI- UI) dan Laskar Ampera "Arief Rahman Hakim". Akbar merupakan salah satu aktivis dari Angkatan 66.

Pada tahun 1967 hingga 1968, ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dam Mejelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta (1969) dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI (1972 - 1974).

Ia juga terlibat dalam pendirian Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) dengan nama Kelompok Cipayung), mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, 1973) kemudian 1978 sampai 1981 menjadi ketua umumnya. Mendirikan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan menjadi ketuanya pada tahun 1978.

Setelah malang melintang di Partai Golkar, Akbar Tandjung berhasil menjadi ketua umum pada tahun 1998 - 2003, namun kalah dari Jusuf Kalla pada tahun 2004 yang lalu. Sejak saat itu, Akbar Tandjung seakan tenggelam dari dunia politik praktis.

Terlalu aktif berorganisasi dan berjuang, membuat Akbar Tandjung terlambat meraih gelar insinyurnya. Bahkan baru menikah tahun 1981 menjelang usia 36 tahun, dengan seorang putri Solo bernama Dra. Krisnina Maharani, MSi. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putri yaitu Fitri Krisnawati, Karnia Krissanty, Triana Krisandiri, dan Sekar Krisnauli.

Meski karier politiknya cemerlang, namun Akbar Tandjung juga tak luput dari masalah. Beberapa kasus yang melilit Akbar Tandjung antara lain pada Juli 2000, Akbar Tandjung dituding menyelewengkan duit negara mencapai Rp 179,9 milyar. Diduga hal tersebut dilakukan saat Akbar menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) pada priode April 1993 hingga Maret 1998.

Keseluruhan dana yang diduga disalahgunakan Akbar itu berasal dari Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum), dimana Akbar menjabat sebagai ketua badan pertimbangan dalam penyelenggaraan tabungan tersebut. Seluruh pegawai negeri dipotong gajinya untuk mendapatkan fasilitas perumahan.

Akbar Tanjung dituduh memasukkan dana tersebut ke beberapa bank yang bunga depositonya terbilang rendah. Misalnya, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang bunganya hanya 3 persen, Bank Tabungan Negara (BTN) 8 persen, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 12 persen. Perumnas juga diberi pinjaman dengan bunga hanya 8 persen. Padahal, saat itu bunga di bank lain mencapai 20 persen setahun. Dari selisih bunga yang tinggi inilah kabarnya yang kemudian ditilap Akbar untuk dijadikan dana kampanye Golkar.

Namun, dengan menyodorkan bukti-bukti yang dimilikinya, Akbar dinilai bukan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Tahun 2001, Akbar kembali ditimpa masalah. Namun kali ini berhubungan dengan keluarganya, yang terkait penggelapan tanah keluarga di kawasan Srengseng, Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahkan dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog Rp. 40 miliar, Akbar Tandjung sempat menjadi tersangka. Namun setelah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonisnya tiga tahun penjara, Akbar Tandjung dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah pada kasus korupsi tersebut.

Mengenai pendirian Akbar Tandjung Institute (ATI), Akbar menyatakan sebagai wadah untuk membangun dunia politik yang lebih demokratis. Bukan persiapan dirinya maju ke panggung politik. Menurutnya, pendirian lembaga tersebut karena dunia politik yang digelutinya selama 40 tahun sudah mendarah daging.

Mengenai kemelut yang terjadi ditubuh partai politik, dikatakan Akbar adalah hal biasa terutama dalam mencari pimpinan tertinggi partai, namun konflik tersebut harus ada penyelesaiannya sehingga tidak menjadi berkepanjangan. "Jika elit partai terus bertikai, masyarakat awam akan semakin apatis dan demokratisasi bakal terkena getahnya," tandasnya.(Indah J Sibarani)

JINS SHAMSUDDIN

Sembang Sabtu: Jins tak sampai hati makan ayam
Oleh Hassan Omar

DALAM filem Si Tanggang, beliau memainkan watak seorang anak derhaka yang begitu kejam terhadap ibu kandungnya, tetapi di luar Senator Datuk Jins Shamsuddin sebenarnya memiliki sifat penyayang yang mungkin tidak kita jangka sama sekali.

Seniman yang sudah membintangi dan mengarah 46 filem itu terlalu sayang dan kasihan terhadap ternakan, terutama ayam, lembu dan kambing, sehingga tidak sanggup menjamah dagingnya.

Namun, beliau tidak pernah rasa rugi tidak dapat menikmati kelazatan daging itu kerana baginya, sifat kasihan melihat haiwan berkenaan disembelih, mengatasi keinginannya untuk menikmati kelazatannya.

“Saya suka sayur dan ikan. Daging dan ayam saya tak makan. Saya tak sampai hati nak makan ayam. Saya kasihan tengok ayam, lembu atau kambing kena sembelih.

“Ikan kita tak nampak. Orang tangkap dan bawa balik. Saya tak nampak ikan itu diseksa. Ayam kita kena sembelih. Begitu juga lembu dan kambing. Kalau dia masuk dalam nasi goreng, itu lainlah,” katanya.

Barangkali dengan tidak memakan ayam dan daginglah, Jins yang hampir menjangkau usia 70 tahun November ini, tidak pernah mengalami masalah perut boroi seperti yang lazim dialami lelaki sudah berkahwin.

Keanehan selera Jins seolah-olah terbawa-bawa sehingga kepada kegemarannya di waktu lapang. Beliau yang mula menjejakkan kaki dalam dunia perfileman sebagai pelakon tambahan dalam filem Anakku Sazali arahan dan lakonan Tan Sri P Ramlee pada 1956, gemar menghabiskan waktu senggangnya dengan mencantikkan 12 kereta antiknya.

Enam daripada kereta berkenaan disimpannya di kawasan Studio Panca Delimanya di Hulu Klang, manakala bakinya di rumah keduanya di Taiping.

“Saya suka kereta antik. Kalau ada waktu lapang, saya buka enjin, hidupkan enjin. Saya ada Mercedes Benz, Austin dan lain-lain.

“Saya juga suka kumpul bahan antik. Saya ada lebih 50 kamera. Kamera untuk penggambaran filem, saya ada lima. Saya juga kumpul beratus-ratus tanda nama seminar.

“Saya serahkan 400 barang antik saya kepada Arkib Negara untuk tatapan dan kajian generasi akan datang. Saya ada 600 lagi barang yang masih saya susun dan akan saya serahkan kepada Arkib Negara,” katanya.

Walaupun sudah agak berusia, Jins ternyata tidak mampu membiarkan waktunya dihabiskan dengan tidak melakukan kerja tidak bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga atau masyarakat seniman.

Menjelang Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, Jins kini sedang sibuk mengarah dan berlakon dalam drama bersiri ‘Merdeka, Merdeka, Merdeka’ yang bakal ditayangkan di RTM tidak lama lagi. Bidang pengarahan dan lakonan yang sudah sebati dengan darah daging Jins itu menjadikan beliau sebagai antara seniman yang cukup sibuk.

“Keluar rumah jam 7.30 pagi. Kadang-kadang balik sampai lewat malam. Ada saja aktiviti saya. Saya juga mempunyai keluarga. Bincang dengan anak-anak. Seorang masih sekolah, seorang baru habis SPM dan seorang tunggu masuk universiti.

“Saya kena tahu ke mana dia pergi, jam berapa balik. Semua menjadi tanggungjawab saya. Itu tugas saya sebagai bapa. Saya juga kena jaga Studio Panca Delima. Sebagai Ahli Dewan Negara, saya sedang menyusun dan membuat soalan bertulis dan lisan serta tambahan apabila mula bersidang 18 Julai ini,” katanya.

Sesungguhnya, tiada hari tanpa hari bekerja bagi anak wayang ini, malah beliau berpendapat waktu yang masih terluang dalam perjalanan hidupnya harus diisi dengan melakukan kegiatan untuk kebaikan diri dan orang lain.

10 PERKARA MENARIK MENGENAI JINS SHAMSUDDIN
1. Penerima pertama anugerah Bintang Harapan 1, Award Gelanggang Filem (1959)
2. Pelakon pertama filem bercorak ejen perisikan yang diberi jolokan Singapore Own Bond
3. Anak Malaysia pertama menyaksikan pelancaan kapal angkasa Apollo 16 bersama Presiden Amerika Syarkat, Richard Nixon di Cape Kennedy mengikut rancangan Pertukaran Kebudayaan Amerika Syarikat
4. Karyawan filem pertama memenangi enam daripada 13 anugerah secara serentak pada Festival Filem Malaysia (1980)
5. Filem Bukit Kepong adalah filem pertama diadaptasi menjadi buku teks sekolah tingkatan 4 (2002)
6. Filem Menanti Hari Esok adalah filem tempatan pertama melakukan penggambaran di London (1978)
7. Bintang filem pertama dari Malaysia dilantik menjadi juri di Pesta Filem Antarabangsa, Honolulu, Hawaii (1983)
8. Bintang filem pertama Malaysia menerima Silver Crane Award ketika Pesta Filem Asia-Pasifik ke-32 di Taipei (1987)
9. Karyawan filem pertama menerima anugerah Ijazah (Kehormat) Sarjana Persuratan Universiti Sains Malaysia (1999)
10. Seniman pertama dilantik sebagai Ahli Dewan Negara (13 Oktober 2004).

Sembang Sabtu: Kebajikan seniman artis diperjuangkan

KEHEBATAN Senator Datuk Jins Shamsuddin bukan setakat melakonkan pelbagai watak dan beraksi di layar perak, tetapi turut terserlah dalam bidang politik dan usahanya memperjuangkan kebajikan seniman dan artis.

Bagi beliau, tiada salahnya seorang seniman turut berjuang dalam politik demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Jins yang memilih untuk berjuang bersama Umno, sering dijemput memberikan ceramah politik, terutama di kawasan dianggap kubu pembangkang.

“Biasanya, kalau saya ceramah, orang parti pembangkang pun datang, khususnya orang Pas. Apabila saya pergi ke mana-mana, saya tak terus ke pentas. Saya akan jumpa mereka dulu. Saya tanya apa khabar.

“Apabila saya datang, orang tak anggap saya sebagai ahli politik atau Ahli Parlimen. Orang anggap saya seniman. Mereka berbual-bual dengan saya. Saya dapat masuk ke tempat yang orang Umno tak boleh masuk.

“Dalam satu pilihan raya kecil di Perlis, ada kampung orang letak kereta halang jalan. Apabila saya masuk, mereka ketepikan kereta. Saya kata nak jumpa kawan. Dia kata, eh datuk!

“Kalau berceramah, saya tak kutuk orang. Saya cakap mengenai dasar dan perjuangan bangsa, orang Melayu. Perjuangan Barisan Nasional. Kita nak tanamkan kekuatan jati diri bangsa. Kita harus berjuang,” katanya.

Perjuangan Jins turut membabitkan usahanya memperjuangkan nasib insan dan penggiat seni. Baru-baru ini, beliau terbabit dalam usaha menyediakan perumahan untuk artis dan penggiat seni dengan kerjasama syarikat hartanah, MK Land Holdings Bhd (MK Land).

“Saya ajak kawan-kawan sokong untuk masa depan seniman. Kalau tak boleh bayar, dia boleh letakkan nama anaknya. Kalau nak duduk, dia beli yang murah. Saya juga cadangkan supaya buka perkampungan seni di Cyberjaya,” katanya.

Selain itu, Jins yang terhutang budi kepada Allahyarham Tan Sri P Ramlee, bagaikan tidak mahu melepaskan peluang untuk menyebut nama Seniman Agung itu. Baginya, kekecewaan P Ramlee tidak sempat menghasilkan filem warna adalah kekecewaannya juga.

Ketika P Ramlee berpindah ke Kuala Lumpur, Seniman Agung itu dan Jins mencuba mendapatkan kepercayaan institusi kewangan untuk membiayai penghasilan filem berkenaan tetapi tiada satu pun syarikat kewangan yang memberikan kepercayaan.

“Saya rasa terkilan kerana arwah mencuba sedaya upaya. Arwah hendak buat filem warna tetapi tak dapat. Kecuali ada sedikit percubaan atau sebahagian dalam filem Semerah Padi. Saya kesal kerana arwah orang bertanggungjawab membawa saya ke dunia filem,” katanya.

Perjuangannya sebagai anak seni bermula 50 tahun lalu apabila diambil sebagai pelakon tambahan oleh P Ramlee dalam filem Anakku Sazali pada 1956. Beliau kemudian melakar namanya menerusi filem Panca Delima.

Bagaimanapun, tidak ramai yang tahu bahawa Jins sudah mencipta nama sebagai anak seni pertama dalam pelbagai perkara antaranya beliau adalah anak Malaysia pertama menuntut ilmu perfileman di luar negara.

Selain itu, beliau juga anak wayang pertama mendapat Anugerah P Ramlee pada Festival Filem Malaysia (FFM); karyawan filem Malaysia pertama mempunyai studio sendiri, penerima pertama dari Malaysia untuk Anugerah Silver Crane Award dalam Festival Filem Asia Pasifik (FFAP) Ke-32 di Taiwan dan anak Malaysia pertama menjadi Ketua Juri untuk FFAP 2000.

Jins juga bintang filem Malaysia pertama dilantik menjadi juri di Festival Filem Antarabangsa Honolulu, Hawaii pada 1983; anak Malaysia tunggal yang menyaksikan sendiri pelancaran kapal angkasa Apollo 16 di Cape Kennedy bersama bekas Presiden Amerika Syarikat, Richard Nixon dan seniman Malaysia pertama menjalani kursus penerbitan televisyen di BBC London pada 1971.

Paling menarik, Jins juga adalah anak seni pertama dilantik sebagai Senator pada Oktober tahun lalu bagi membawa suara insan seni di Dewan Negara.

“Kebiasaannya, pada umur saya ini, sepatutnya saya sudah berada di rumah tetapi saya belum mampu untuk berehat. Jika saya dapat membuat kerja, saya rasa bahagia dan seronok. Kepuasan. Kalau tak ada kerja, saya bingung,” katanya.

Sesungguhnya, hari-hari yang dilalui Jins penuh dengan perjuangan untuk memartabatkan nasib seniman dan penggiat seni, bukan sekadar meningkatkan kualiti filem Melayu, malah menyediakan hari yang lebih cerah untuk masa depan mereka.