Monday, July 23, 2007

Saiyid Ali Nurul Alam

ILUSTRASI wajah Sunan Gunung Jati bin Sultan Umdatullah bin Saiyid Ali Nur Alam.

Saudara kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Sunan Nggesik yang ketiga ialah Saiyid Ali Nurul Alam.

Saiyid Nurul Alam ini riwayatnya sangat panjang, di samping sejarah yang nyata diselubungi pelbagai misteri. Contohnya, dikatakan Saiyid Ali Nur Alam wafat di Campa pada 1467 M dan jenazahnya dikebumikan di Kampung Garak Ruwain (Binjal Lima). Binjal Lima dalam bahasa Melayu asli Patani disebut Binje Limo.

Riwayat lain pula mengatakan Syeikh Nurul Alam pernah memerintah negeri Mesir. Riwayat lain mengatakan Saiyid Ali Nur Alam ialah Sultan Qunbul. Sementara itu, dalam satu lagi riwayat mengatakan bahawa beliaulah Aria Patih Gajah yang terkenal sebagai Perdana Menteri Majapahit itu.

Setelah penulis melakukan penyelidikan terhadap tokoh ini, terdapat beberapa nama beliau selain bernama Saiyid Ali Nurul Alam.

Namun, penulis belum berani menentukan kebenaran cerita itu kerana tidak cukup bukti sama ada membenarkan atau pun menyalahkannya.

Melalui beberapa orang anaknya menjadikan keturunannya yang sangat ramai. Ramai yang menjadi ulama dan tokoh dunia Melayu yang sangat terkenal.

Anak-anak Saiyid Ali Nurul Alam yang dapat dicatat di antaranya ialah;

nWan Abdullah atau Sultan Umdatuddin (Sultan Cam/Champa) atau Wan Abu atau Wan Bo Teri Teri.

*Wan Husein Sanawi.

*Wan Demali.

*Wan Hasan.

*Wan Jamal.

*Wan Biru.

*Wan Senik.

*Syeikh Wan Muhammad Shalih al-Laqihi.

*Maulana Abu Ishaq.

Adapun melalui pertalian anak Saiyid Ali Nurul Alam yang bernama Wan Abdullah/Sultan Umdatullah (nombor 1), beliau juga dikenali sebagai Sultan Hud, Maulana Sultan Mahmud. Lebih ke atas dari itu kadang-kadang terdapat kelainan nama-nama antara versi Patani, Kemboja dan Banten tradisional dengan pengolahan salasilah setelah ada campur tangan oleh pengkaji yang datang kemudian.

Untuk perbandingan antara salasilah Saiyid Ibrahim Hadhrami al-Jarimi al-Yamani yang telah disebutkan, dengan Saiyid Ali Nur Alam di bawah ini penulis menyalin salasilah Syeikh Muhammad Ahyad, yang penulis salin dari tulisan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juawi/Diwani, iaitu murid Syeikh Muhammad Ahyad.

Beliau ini memperoleh tiga orang anak yang menjadi tokoh terkenal, dengan melalui salasilah keturunan beliau sebagai berikut;

* Sultan Maulana Makhdum Jati, demikian tertulis dalam salasilah maksudnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Falatihan.

* Sultan Hud, maksudnya Sultan Umdatullah atau Wan Abdullah.

* Sultan Bani Israil Sultan Banten.

* Saidina Jamadil Kubra.

* Saidina Jamadil Kabir.

* Saidina Zainul Kabir.

* Saidina Zainal Abidin.

* Saidina Husein

* Saidatina Fathimah.

* Saidina wa Nabiyina Muhammad s.a.w.

Salasilah di atas kemungkinan tersalah salin, ternyata ketinggalan beberapa nama yang umum diketahui oleh ahli sejarah.

Pada nombor 4 dan nombor 5 kemungkinan adalah orang yang sama. Kedua-duanya dalam salasilah Saiyid Ibrahim al-Hadhrami adalah Ahmad Syah Jalal. Perantaraan nama Saidina Zainul Kabir (nombor 6), kemungkinan Ahmad Syah Jalal, hingga ke atas terdapat 16 nama yang tidak disalin (untuk penjelasan yang lanjut, dirujuk kepada salasilah Syeikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani).

Dalam beberapa buku sejarah dicatatkan bahawa putera Sultan Umdatullah ada tiga orang iaitu;

1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau Falatihan.

2. Sultan Babullah, Sultan Ternate (1570-1583).

3. Maulana Abdul Muzaffar Ahmad.

Anak Sunan Gunung Jati (nombor 1) bin Sultan Umdatullah bin Saiyid Ali Nurul Alam ialah;

1. Maulana Sultan Hasanuddin, iaitulah Sultan Banten yang pertama (I) atau Sultan Habibullah Umar Imaduddin atau digelar dengan Pangeran Jaya Kelana, wafat tahun 1059 H/1649 M.

2. Muhammad Hasyim atau Pengeran Paserahan Kedua, makamnya di Gunung Jati.

3. Pangeran Paserahan Umdatuddin Husein, makamnya berdekatan dengan Gunung Jati.

Maulana Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati bin Saiyid Ali Nur Alam memperoleh dua orang anak iaitu Maulana Sultan Yusuf (Sultan Banten II), wafat di Cerebon pada 1070 H/1659 M. Seorang lagi bernama Maulana Abdul Aziz, wafat pada 1061 H/1650 M di Cerebon.

Anak Maulana Sultan Yusuf bernama Sultan Muhammad. Anak Sultan Muhammad bernama Sultan Abdul Mafakhir. Seterusnya anak Sultan Abdul Mafakhir bernama Sultan Abdul Ma’ali Ahmad. Anak Sultan Abul Ma’ali Ahmad bernama Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa.

Beliau inilah sahabat dan ayah mertua Syeikh Yusuf Tajul Khalwati yang berasal dari Bugis yang sangat terkenal itu. Anak Sultan Ageng Tirtayasa bernama Abun Nasar Abdul Qahhar, yang terkenal dengan sebutan Sultan Haji.

Salasilah yang disebutkan di atas cukup panjang untuk dibicarakan. Selanjutnya dalam salasilah ini pula ada hubungkait dengan Kesultanan Brunei Darussalam hinggalah sultan yang memerintah sekarang, iaitu Sultan Hassanal Bolkiah.

Ulama-ulama yang berasal dari Banten pula ramai keturunan Ali Nurul Alam, dalam salasilah Syeikh Nawawi al-Bantani (Imam Nawawi ats-Tsani) dinyatakan namanya Ali Nuruddin. Ulama Banten itu adalah keturunan yang ke-14.

Ulama Banten yang sangat terkenal pula ialah Syeikh Abdul Karim bin Ki Bukhari, adalah keturunan yang ke-13 kerana beliau adalah ayah saudara sepupu bagi Syeikh Nawawi al-Bantani.

Salah seorang ulama keturunan Sunan Gunung Jati, dikatakan sebagai cucu beliau ialah Kiai Haji Muhammad Khalil al-Maduri atau lebih popular dengan sebutan Kiai Khalil saja.

Ulama ini sangat terkenal kerana daripada didikan beliau melahirkan ulama-ulama yang sangat terkenal di Indonesia di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan lain-lain.

Selanjutnya seorang ulama keturunan Sunan Gunung Jati awal kurun ke 20 yang mengajar di Masjidil Haram ialah Syeikh Muhammad Ahyad. Salasilah beliau seperti berikut;

1. Syeikh Muhammad Ahyad bin

2. Raden Angka Wijaya/Raden Jaka atau Haji Mu-hammad Idris bin

3. Tubagus Jaya Peraja atau Haji Abu Bakar bin

4. Tubagus Mustafa al-Bakri bin

5. Tubagus Abdul Qadir bin

6. Tubagus Lanang bin

7. Tubagus Antip bin

8. Tubagus Jaya bin

9. Tubagus Sa’ad bin

10. Pangeran Adung bin

11. Pangeran Suma Kusuma Ningrat bin

12. Pangeran Yuda Ningrat bin

13. Pangeran Bayum bin

14. Pangeran Gandi atau Pangeran Gazi bin

15. Pangeran Wangsa Pati bin

16. Pangeran Senapati bin

17. Pangeran Aria Kesumah bin

18. Pangeran Wangsa Pati

19. Pangeran Dipati Buana bin

20. Pangeran Pajajaran bin

21. Ratu Galuh bin

22. Sultan Maulana Yusuf bin

23. Sultan Maulana Hasanuddin bin

24. Sultan Maulana Makhdum Jati (Sunan Gunung Jati)

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam melalui cicitnya Muhammad Hasyim bin Sunan Gunung Jati bin Umdatuddin bin Saiyid Nurul Alam, bahawa beliau memperoleh lapan orang anak, iaitu:

1. Ahmad.

2. Abu Bakar.

3. Hasyim.

4. Alwi.

5. Abdus Salam.

6. Mas Dewi.

7. Puteri Aminah.

8. Mas Dewi Puteri Saidah Ratu Greng.

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam melalui cicitnya Umdatuddin Husein bin Sunan Gunung Jati bin Umdatuddin bin Saiyid Ali Nurul Alam, bahawa beliau memperoleh dua orang orang, iaitu;

1. Syarifah Tolkah Ratu Mindo.

2. Syarifah Alawiyah Ratu Demang.

Pada tahun 1972 penulis bertemu dengan salah seorang keturunan Wan Husein Sanawi al-Fathani, iaitu Mokhtar, yang ketika itu sedang kuliah di Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta (IAIN).

Menurutnya, datuk neneknya masih ada kekeluargaan yang dekat dengan datuk nenek Syeikh Ahmad al-Fathani dan ulama-ulama Patani lainnya. Sebagaimana petunjuknya, pada 1976 penulis ke Duku, Pik Bong (Thailand) untuk menemui seorang ulama yang tertua di situ serta sangat mengetahui akan salasilah keluarga yang sedang dibicarakan itu.

Beliau ialah Tuan Guru Haji Abdul Hamid Duku bin al-Alim al-Allamah Haji Abdul Qadir (Tok Duku).

Sejak itu hingga tahun 1992, penulis kerap menemui beliau dan mencatat salasilah serta pelbagai sejarah yang tertakluk dengan keluarga besar keturunan penyebar-penyebar Islam yang ada hubungan dengan beliau.

Disimpulkan bahawa penyebar-penyebar Islam dalam keluarga besar ini adalah berasal dari dua tempat di Patani iaitu dari Kampung Jerim dan Kampung Sena. Semua mereka adalah berpunca dari satu, iaitu dari Hadhramaut keturunan ‘al-Aidrus’.

Mereka mengembara menyebarkan Islam di seluruh alam Melayu. Ada yang ke Kemboja, Jawa, Bugis, Borneo, Sumbawa, Aceh dan tempat-tempat lainnya.

Wan Husein pernah dilantik oleh Sunan Ampel iaitu saudara sepupunya sebagai wakil beliau menyebarkan Islam di Pulau Madura. Adapun Wan Husein bin Saiyid Ali Nur Alam dilahirkan di Kampung Sena, iaitu kampung yang dibuka lebih luas lagi oleh Faqih Wan Musa al-Fathani datuk nenek Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani.

Antara Faqih Wan Musa al-Fathani dengan Wan Husein Sanawi adalah berasal daripada satu pertalian datuk nenek. Titik temu salasilah adalah pada Saiyid Jamaluddin al-Husein. Faqih Wan Musa adalah keturunan Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dari sebelah perempuan dan Ali al-Laqihi dari pertalian lurus sebelah ayah ke datuk ke moyang dan seterusnya. Sedangkan Wan Husein dan Wan Muhammad Shalih adalah anak Sultan Qunbul @ Saiyid Ali Nur Alam.

Oleh itu, sekiranya diperhatikan salasilah ini bererti Faqih Wan Musa bin Wan Muhammad Shalih adalah anak saudara Wan Husein Sanawi. Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi dan Saiyid Ali Nur Alam adik-beradik. Kemudian, ke bawahnya pula terjadi jalinan perkahwinan kekeluargaan beberapa kali.

Wan Husein sebelum membuka kawasan Telok Manok terlebih dulu mengembara ke beberapa tempat. Dari Kampung Sena, Patani terus ke Cam/Kemboja, terus ke Jawa. Beliau mengajar lama di Pulau Madura dan Pulau Sumbawa, kemudian kembali lagi ke Cam/Kemboja. Dan seterusnya membuka Kampung Telok Manok.

Sebuah masjid yang dibinanya masih ada sampai sekarang ini. Masjid Telok Manok itu termasuk salah sebuah masjid yang tertua di bekas Kerajaan Fathani Darus Salam yang masih wujud sampai sekarang.

Oleh kerana salasilah keturunan pada tokoh ulama ini dibicarakan panjang, maka penulisan ini akan berhenti setakat ini dan akan disambung semula di artikel yang lain, dengan melalui sambungan salasilah Wan Husein, yang membuka Kampung Telok Manok.

Tentang Saiyid Ali Nurul Alam

*Beliau juga dikenali dengan sebagai Syeikh Ali al-Masyhur al-Laqihi, Syeikh Ali al-Laqihi, Ali Nuruddin, Nurul Alim Ali,Ali Nurul Alim, S. Nurul Alam Siam dan Sultan Qunbul.

*Saudara kandung kepada Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Sunan Nggesik

*Ulama-ulama yang berasal dari Banten, ramai daripada keturunan Ali Nurul Alam.

*Wafat di Campa pada 1467 M dan jenazahnya dikebumikan di Kampung Garak Ruwain (Binjal Lima)
[UM]

Tuesday, June 12, 2007

Saiyid Jamaluddin al-Kubra datuk nenek ulama Melayu

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

DATUK nenek ulama dan tokoh besar yang diperkenalkan ini adalah seorang ulama bernama Ahmad al-Jarimi al-Yamani yang berpindah ke Yaman melalui negeri Syam.

Diriwayatkan salah seorang anak beliau pindah ke Fathani Darus Salam, lalu membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakan Kampung Jerim/Jaram atau dalam dialek Patani disebut Kampung Jering.

Saiyid Jamaluddin al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani adalah salah seorang keturunan mereka. Beliau mempunyai nama yang banyak iaitu Saiyid Jamaluddin al-Akbar, Saiyid Jamaluddin al-Kubra al-Husein. Dalam versi Patani digelar juga dengan ‘Abar’ atau ‘Ibar’. Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani, perkataan ‘al-Abar’ terjemahannya dalam bahasa Melayu ialah ‘terlebih mempunyai kebajikan’ atau ‘terlebih banyak kebajikan’.

Jika ditambah sabdu pada huruf ba dan menjadi ‘al-abbar’, ianya bererti pembuat jarum. Perkataan ibratun dalam bentuk jamaknya ‘ibarun’ dan ‘ibaarun’, kedua-duanya bererti jarum.

Nama ‘Abar’ atau ‘Ibar’ adalah gelaran untuk Saiyid Jamaluddin al-Husein yang barangkali tulisan asalnya ialah antara huruf ba dan huruf ra, dan tidak terdapat huruf alif.

Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani, bahawa Nabi Muhammad s.a.w digelar juga dengan al-Shadiq al-Abar yang bererti yang benar lagi terlebih mempunyai kebajikan atau yang benar, yang terlebih banyak kebajikan.

Istilah ‘Abar’ pula adalah dari perkataan dialek orang-orang Patani, yang berasal dari perkataan ‘al-akbar’ kerana nama sebenar ulama ini adalah Saiyid Jamaluddin al-Akbar.

Abar/Ibar menurut versi Patani adalah lahir di Kerisik, Patani. Tetapi dalam kebanyakan sejarah, dikatakan bahawa beliau adalah seorang keturunan Arab yang menyebarkan Islam di Kemboja.

Namun ada pendapat mengandaikan bahawa beliau lahir di Kemboja. Kemboja yang dimaksudkan ialah negeri Cam yang dibuka oleh orang-orang Patani bersama-sama orang-orang Arab dan Parsi dalam pelayaran menuju ke negeri Cina pada zaman dulu.

Lama kelamaan nama Cam itu berubah menjadi Campa, kemudian Cam/Campa itu terkenal sebagai kawasan yang berperanan dalam penyebaran Islam di dunia Melayu dalam abad ke-14 dan 15 Masihi.

Dalam Pesaka IX halaman 4, Abdul Rahman al-Ahmadi menulis, “Islam di Campa dibawa oleh seseorang mubaligh terkenal, Syeikh Hussain Jamaluddin al-Qubra yang sebelum ke Campa pernah beristeri dengan salah seorang puteri dari atau dinasti yang nanti kemudian hari menurunkan raja terkenal dalam sejarah dengan gelaran Raja Cermin.

“Di Campa, Syed Hussain Jamaluddin al-Qubra telah berkahwin pula dengan Ramawati, puteri Sultan Zainal Abidin Syah, Raja Campa....”.

Martin Van Bruinessen telah memetik tulisan Saiyid ‘Al-wi Thahir al-Haddad, lalu menulis dalam buku berjudul Kitab Kuning, “Putra Syah Ahmad, Jamaluddin dan saudara-saudaranya konon telah mengembara ke Asia Tenggara.

“Jamaluddin sendiri pertamanya menjejakkan kakinya ke Kemboja dan Aceh, kemudian belayar ke Semarang dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di Jawa, hingga akhirnya melanjutkan pengembaraannya ke Pulau Bugis, di mana dia meninggal.” (al-Haddad 1403 :8-11).

Diriwayatkan pula beliau menyebarkan Islam ke Indonesia bersama rombongan kaum kerabatnya. Anaknya, Saiyid Ibrahim ditinggalkan di Aceh untuk mendidik masyarakat dalam ilmu keislaman.

Kemudian, Saiyid Jamaluddin ke Majapahit, selanjutnya ke negeri Bugis, lalu meninggal dunia di Wajok (Sulawesi Selatan). Tetapi menurut K.H.R. Abdullah bin Nuh pula di Tuwajuk yang menurut sumber dari Gresik:Wajok-Makasar.

Tahun kedatangannya di Sulawesi adalah 1452M dan tahun wafatnya 1453M yang disebut oleh Ibhar dalam bukunya Wali Songo halaman 40. Namun menurut penelitian penulis berkemungkinan faktanya adalah tidak tepat dan mengelirukan.

Mengenai Islam di negeri Bugis dalam Hadiqat al-Azhar, Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani menulis, “Dan raja yang ke empat puluh daripada mereka itu namanya Lam Dasilah anak Datuk Raluwak. Dan Lam Dasilah inilah awal mereka yang masuk Islam di dalam tanah Bugis pada tahun delapan ratus daripada hijrah (800H). Dan masuk Islam kemudian daripadanya oleh ahli Bugis sekalian mereka itu.”

Tahun 800H yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani itu kira-kira bersamaan dengan tahun 1397M.

Apabila memperhatikan peristiwa Saiyid Jamaluddin ke Jawa dalam tahun yang tersebut, maka berkemungkinan yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani pada tulisan tersebut adalah tahun itu juga kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah Bugis itu.

Ini bererti catatan Syeikh Ahmad al-Fathani tersebut adalah satu kontroversi dengan pendapat umum ahli sejarah yang menyebut bahawa yang pertama mengislamkan tanah Bugis adalah tiga orang ulama yang berasal dari Minangkabau. Meraka ialah Khatib Tunggal Abdul Makmur yang digelar Datuk Ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung yang digelar Datuk Patimang dan Abdul Jawad Khatib Bungsu dengan gelaran Datuk Ri Tiro, dan mereka sampai Sulawesi pada tahun 1605M.

Satu kontroversi pula terhadap buku berjudul Hikayat Pada Menyatakan Ceritera-Ceritera Tanah Melayu dan Pulau Perca dan Sebagainya, yang menyebut bahawa bangsa rumpun Melayu yang terakhir memeluk Islam ialah bangsa Bugis tahun 1620M. Menurut buku itu juga, Islam mulai tersebar di alam Melayu pada tahun 1100M.

Bukti bahawa Islam yang disebarkan di Sulawesi jauh lebih awal dari kedatangan Datuk Ri Bandang dan sahabat-sahabatnya tahun 1605M itu, adalah salah seorang ulama keturunan Patani-Johor masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin menyebarkan Islam ke Pulau Buton dalam tahun 815H/1412M.

Jika dibandingkan kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah besar Sulawesi (800H/1397M) dengan Pulau kecil yang berdekatan dengannya, iaitu Pulau Buton (815H/1412M) hanya berbeza lebih kurang 15 tahun sahaja.

Mubaligh tersebut lalu diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Seratus tahun kemudian, seorang mubaligh yang berasal dari Patani-Johor juga bernama Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin tiba di Pulau Buton tahun 1564M, barulah raja di Kerajaan Wolio dan rakyat jelata memeluk Islam secara massa.

Dibandingkan pula dengan tulisan La Ode Malim, kata penghantar buku Membara Diapi Tuhan oleh Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin, Saiyid Jamaluddin al-Akbar al-Husein memperoleh anak tiga orang, iaitu Saiyid Ibrahim, Saiyid Barakat Zainal Alam dan Saiyid Ali Nur Alam. Ketiga-tiga anak beliau menurunkan sangat ramai tokoh-tokoh pemimpin dan penyebar Islam yang terkenal di alam sejagat dunia Melayu. [Utusan]

Monday, April 16, 2007

Raja Ahmad Riau pengasas ‘al-Ahmadiah’ di Singapura

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

DIRI dan jiwa mengembara dari tempat yang kecil dan terpencil ke Singapura, Johor dan Mekah akhirnya membuka usaha kemuncaknya di Singapura.

Itulah insan keturunan kaum bangsawan Riau bernama Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar Tengku Endut yang diperkenalkan artikel ini. Dari tempat yang kecil sebuah pulau, iaitu Pulau Penyengat Indera Sakti, bekas pusat Kerajaan Riau-Lingga, Johor dan Pahang di sanalah Raja Ahmad dilahirkan. Dan terpencil, nun jauh di sana Pulau Midai di Laut Cina Selatan.

Ayahnya Raja Haji Umar Tengku Endut itu dalam beberapa halaman Tuhfah an-Nafis ada disebut oleh saudaranya Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad Riau pujangga Melayu yang sangat terkenal itu, namun yang saya rakamkan di sini banyak perkara yang tidak sempat ditulis oleh Raja Ali Haji.

Walau bagaimanapun tulisan ini adalah sumber yang sahih kerana banyak hal saya dengar sendiri daripada Raja Haji Ahmad dalam tahun 1950-an hingga 1960-an, termasuk juga sumber-sumber yang lain dari kerabat keluarga ini. Raja Haji Umar Tengku Endut adalah orang pertama dilantik oleh Sultan Riau menjadi Amir (Ketua Pemerintahan wakil raja) di seluruh Tokong Pulau Tujuh yang sekarang dikenali beberapa kelompok kepulauan yang terkenal.

Yang paling terkenal sekarang ialah Kepulauan Natuna. Dia terkenal kerana diketemukan minyak dan gas. Sekarang dibentuk sebuah kabupaten dinamakan Kabupaten Natuna, pusat pemerintahannya Ranai. Setelah Natuna mulai terkenal nama-nama yang dahulu terkenal seumpama Kepulauan Siantan, Kepulauan Jemaja, dan lain-lain kurang dipercakapkan orang. Kepulauan Serasan pula terletak yang paling Sararak (di bahagian utara).

Susur galur Raja Haji Ahmad dari pihak sebelah ayahnya tidak perlu saya bicarakan di sini kerana telah saya tulis sebelum ini dan mudah mendapatkannya dalam susur galur kaum raja-raja Riau-Lingga atau pun Johor atau pun Selangor. Dari pihak sebelah ibunya pula memang tidak dibiasakan orang kecuali salasilah yang ditulis oleh abang saya Muhammad Zain Abdullah. Dalam tahun 1950-an beliau bersama saya mendengar daripada Haji Wan Abu Bakar saudara sepupu Raja Haji Ahmad daripada pihak sebelah ibu.

Bahawa ibu Raja Haji Ahmad bernama Hajah Nik Wan Siti binti Nik Wan Muhammad Nara, berasal dari Natuna. Asal usul selanjutnya dari Patani dan Kelantan. Datang ke Natuna terlebih dulu dan Batu Bahara di Sumatera. Ibu Hajah Nik Wan Siti bernama Wan Qamariyah binti Encik Wan Mat Thalib, berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam salasilah yang saya peroleh di Pontianak menyebut Wan Qamariyah binti Encik Wan Mat Thalib bin Encik Wan Jaramat/Orang Kaya Setia Maharaja Lela Pahlawan Tambelan bin Encik Wan Umar/Megat Laksamana bin Encik Wan Utsman/Orang Kaya Megat Patan di Pahang bin Encik Wan Ahmad/Tuan Qadhi Menteri Danageraha Habung. Encik Wan Ahmad/Tuan Qadhi Menteri Danageraha Habung inilah ulama yang bersama Sultan Melaka yang hijrah ke Batu Sawar, Johor, selanjutnya ke Bintan, selanjutnya ke Minangkabau, selanjutnya ke Kampar.

Beberapa orang keturunannya berpatah balik ke Johor, Pahang dan lainnya, ramai yang menjadi pembesar. Keturunan beliau juga menjadi pembesar-pembesar dalam beberapa kerajaan Melayu, termasuk Pontianak dan Cam yang menyatu dengan keturunan yang berasal dari Patani.

Hendaklah dikenalpasti bahawa dalam sejarah Riau terdapat dua orang tokoh yang bernama Raja Ahmad. Seorang adalah anak Raja Haji asy-Syahidu fi Sabillilah, dan seorang lagi ialah cicitnya. Cicit Raja Haji adalah Raja Haji Ahmad yang pertama. Peranan kedua-dua tokoh itu sama penting, namun Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar Tengku Endut tidak dibicarakan dalam Tuhfat an-Nafis, salasilah Melayu dan Bugis dan sejarah-sejarah Riau lainnya.

Hal tersebut disebabkan sewaktu Raja Ali Haji (saudara kandung Tengku Endut) mengarang pelbagai karyanya, Raja Haji Ahmad bin Tengku Endut masih kecil.

Raja Haji Ahmad yang pertama digelar orang Engku Haji Tua. Daripada khazanah peninggalan keturunan beliau ada dicatatkan bahawa Raja Haji Ahmad ketika mudanya amat gemar memancing ikan di laut. “Pada suatu masa Raja Haji Ahmad sedang memancing di laut ... (tak dapat dibaca) berdekatan dengan sebuah pulau, di depan muka selat Tiong, maka datanglah sebuah kapal kepunyaan orang barat. Tiba-tiba dilanggarnya sampan Raja Ahmad sampai karam. Sebaliknya pada waktu itu Raja Ahmad dapat berpegang pada kapal orang barat itu, lalu naik ke atas kapal tersebut. Lalu dihamuknya segala orang dalam kapal itu sehingga habis.”

Setelah orang-orang kapal itu mati maka Raja Ahmad susah pula bagaimana akan membawa kapal itu masuk ke Tanjung Pinang sedangkan kapal itu sangat besar, tentu tidak dapat dikayuhkan. Sedangkan dia hanya seorang diri. Pada waktu itu terbit fikirannya, “Baik aku tunda saja kapal ini dengan sampanku supaya dapat aku bawa masuk ke Tanjung Pinang.” Maka Raja Ahmad turun ke sampannya. Lalu dikayuhnya masuk ke selat Tiong sampai ke Pulau Bayan ... " Selanjutnya diceritakan dari kisah di atas tergubahlah seuntai pantun:

Anak ulat di buku kayu,

Anak Belanda main teropong,

Besar daulat Raja Melayu,

Kapal ditunda dengan jongkong.

Pencetus usaha

Raja Haji Ahmad Muda adalah cucu Raja Haji Ahmad Engku Tua setelah memperhatikan banyak kegoncangan dalam pemerintahan Riau-Lingga, telah menghadap Sultan Abdur Rahman Mu'azzam Syah. Kata beliau kepada sultan, “Pada pandangan patik di belakang hari kaum kita akan disingkirkan Belanda. Kita akan papa kedana.

Akibat papa kedana kaum kita Melayu boleh menukar agama daripada Islam kepada agama Serani. (Maksudnya Nasrani atau Kristian). Patik mohon keizinan Paduka untuk membangun satu syarikat perniagaan.” Titah baginda Sultan Abdur Rahman, “Bagaimana yang elok menurut engkau perbuatlah ! Aku sangat-sangatlah bersetuju.” (Ucapan Raja Haji Ahmad tahun 1961 di rumahnya Istana Laut, Pulau Penyengat).

Setelah mendapat persetujuan daripada Sultan Abdur Rahman Mu'azzam Syah, maka Raja Haji Ahmad memanggil kaum intelektual kerajaan Riau bermusyawarat. Di antaranya ialah Raja Ali bin Raja Muhammad Tengku Nong, Raja Haji Idris bin Tengku Endut, Raja Haji Ja'afar bin Tengku Endut dan Raja Haji Muhammad bin Raja Ali. Dari situ mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah perniagaan untuk mempertinggikan imej orang Melayu Islam terutama kerabat mereka. Sebagai langkah awal mereka membuka tanah perkebunan.

Oleh sebab tanah-tanah di sekitar Pulau Bintan kurang subur untuk perkebunan, selain tanah-tanah itu telah dikuasai oleh tauke-tauke bangsa Cina, Raja Haji Ahmad terpaksa mengarahkan tumpuan ke pulau-pulau yang masih kosong. Pulau-pulau tersebut ialah di kawasan Tukong Pulau Tujuh. Dengan sebuah perahu layar dia menuju ke Pulau Midai kerana di sana telah ada wakil sultan sejak tahun 1302 H/1883 M. Kebetulan pula wakil itu adalah saudara kandungnya, iaitu Raja Haji Ilyas bin Tengku Endut.

Dari Pulau Midai yang kecil terpencil di Laut Cina Selatan itu bermulalah segala kegiatan Syarkah Ahmadi Midai. Dari situ sebuah cawangan dibuka di Singapura, iaitu Mathba'ah Al-Ahmadiah atau Al-Ahmadiah Press 101 Jalan Sultan Singapura 7. Sejarah berdirinya Syarkah Ahmadi & Co. Midai dan cawangan Al-Ahmadiah Singapura secara jelas diceritakan oleh Raja Haji Ahmad dalam suratnya yang bertarikh 17 Ramadan 1373 H kepada Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Abdur Rahman saudara sepupunya.

Beberapa perkara yang penting di antaranya saya petik, "Dan tentang pertanyaan adinda permulaan mendirikan Ahmadiah Midai ialah kekanda tarikhkan mendirikan rumah di laut Sabang Barat di hadapan rumah tauke Aniu. Lihatlah di dalam jurnal kekanda di Ahmadi dan Surat Kebenaran dari Yang Dipertuan Besar Riau masih ada kekanda simpan tinggal di Penyengat ... Maka pada masa itu berjalanlah perniagaan Ahmadi hingga kekanda dipanggil oleh Yang Dipertuan Besar Riau kerana muafakat hendak membeli kapal yang bernama Kapal Karang ... "

Setelah Kapal Karang dibeli maka terjadilah perkongsian antara Syarikat Ahmadi dengan Syarikat Batu Batam yang dipunyai oleh Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi. Syarikat Batu Batam ini diuruskan oleh anaknya, Raja Ali Kelana. Syarikat ini tidak dapat bertahan lama kerana dikhianati oleh beberapa peniaga Cina di Singapura. Walau bagaimanapun dengan kebijaksanaan Raja Haji Ahmad dan anak saudaranya, Raja Ali bin Raja Haji Muhammad Tengku Nong (cucu Marhum Mursyid), Ahmadi & Co. Midai tidak dapat dipermainkan oleh peniaga-peniaga Cina di Singapura.

Raja Haji Ahmad memang diakui seorang tokoh Riau yang sangat teliti dalam bidang pentadbiran. Dalam salah satu buku yang tersimpan di Ahmadi & Co. Midai telah ditemui tulisan ini. “Pada 10 Syaaban 1324 H bersamaan 17 September 1906 M dimulai membuka kedai di Pulau Midai, Sabang Barat”.

Sewaktu Raja Haji Ahmad berada di Mekah hubungan komunikasi surat-menyurat antara beliau dengan Raja Ali bin Raja Muhammad Tengku Nong tidak pernah terputus. Dalam surat Raja Ali yang bertarikh 28 Rejab 1332 nombor 19 dan 92 kepada Raja Haji Ahmad di Mekah ada dinyatakan bahawa syarikat Ahmadi akan mengembangkan perniagaannya. Raja Haji Ahmad bersetuju. “Syahdan adapun muafakat Paduka anakanda hendak membesarkan perniagaan Ahmadiah, dihamburkan modalnya di Pulau Tujuh hingga ke Singapura, maka pekerjaan itulah seelok-elok pekerjaan menurut peraturan orang-orang Eropah membesarkan pekerjaan dengan muafakat. Maka sangatlah ayahanda perkenan akan muafakat itu ...”

Setelah Raja Ali mendapat persetujuan Raja Haji Ahmad, dengan Akta Midai, 1 Syaaban 1333 H bersamaan 14 Jun 1915 M maka rasmilah pembukaan cawangan Ahmadiah Pulau Tujuh-Singapura yang berpejabat di Palembang Road No. 18B, Singapura. Cawangan itu kemudiannya berpindah ke Minto Road No. 50.

Cawangan ini berfungsi menguruskan hasil bumi dan hasil laut yang datang dari Pulau Tujuh, Sumatera dan Malaya. Dengan memakai tanda Syarikat Ahmadi & Co. Midai cawangan Singapura, syarikat tersebut melakukan kegiatan eksport hasil bumi dan hasil laut ke benua Eropah. Selain itu syarikat itu juga mengimport barangan dari Eropah, India dan Cina ke Singapura.

Pendek kata, Ahmadiah cawangan Singapura adalah sebagai lambang kemampuan bangsa Melayu dalam bidang perdagangan pada zaman itu. Pada hari Jumaat 20 Rabiulawal 1339 H bersamaan 3 Disember 1920 M muafakat pula mendirikan percetakan terkenal dengan nama Mathba’ah Al-Ahmadiah atau Al-Ahmadiah Press 101 Jalan Sultan Singapura.

Sejarah menuntut ilmu
* Raja Haji Ahmad menyerahkan pimpinan Syarkah Ahmadi & Co. Midai kepada Raja Ali (cucu Marhum Mursyid) pada 1914 untuk mendalami pelbagai bidang ilmu.

* Di Mekah - berguru dengan Syeikh Muhammad bin Ismail al-Fathani dan Syeikh Daud bin Mushthafa al-Fathani (ilmu keislaman)

* Beliau belajar ilmu al-Quran daripada Syeikh Abdullah bin Qasim Senggora.

* Pernah mengembara ke beberapa negeri di Asia Barat serta mengunjungi Calcutta dan Bombay di India.

* Beliau juga adalah pengasas syarikat Ahmadi & Co. Midai pada 10 Syaaban 1324 H bersamaan 17 September 1906 di Pulau Midai, Sabang Barat.

Sumber: Utusan

Thursday, January 18, 2007

Ann Wan Seng puas menyumbang untuk masyarakat


Oleh: ZUARIDA MOHYIN
ACAP kali penulis bertemu dengan beliau dalam beberapa majlis, pelawaan untuk diwawancara terutamanya berkaitan kisah pengislamannya sering mendapat isyarat ‘lampu merah’. Pun begitu, panggilan yang dibuat Sabtu lalu mendapat respons yang tidak disangka kerana keizinannya umpama pucuk dicita ulam mendatang.

Gerangan yang dimaksudkan ialah Penolong Setiausaha Agung Kehormat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) Kebangsaan, Ann Wan Seng, 39 tahun.

Anak kelahiran Klang, Selangor ini juga adalah Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Cina Muslim Malaysia (Macma), Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) Cawangan Putra, Ahli Jawatankuasa Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan dan Penasihat Asrama Baitul Ummah, asrama kanak-kanak yatim, fakir miskin dan mualaf di Taman Setapak Indah, Kuala Lumpur.

Melihat kepada jawatan yang disandangnya, terbukti jadual hariannya begitu ketat. Biarpun begitu, Ann masih mampu memperuntukkan waktu dalam bidang penulisan buku. Sehingga kini sebanyak 30 buku tulisannya diterbitkan di bawah pelbagai syarikat penerbitan.

Kesungguhannya meluangkan masa begitu dihargai lebih-lebih lagi, terpaksa berkejar dari satu majlis di Shah Alam untuk memenuhi janji temu kami yang dirancang di Tingkat 4, Bangunan Perkim, Jalan Ipoh, Selasa lalu.

Sempena sambutan Maal Hijrah yang akan disambut Sabtu ini, umum seringkali mengaitkannya dengan penghijrahan akidah yang dilalui mereka yang bergelar saudara baru.

Menurut Ann, hijrah merupakan suatu sejarah besar umat Islam yang sarat pengajaran dan hikmah untuk direnungi dan dihayati. Sewajarnya peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. tidak dilihat dalam satu skop sahaja iaitu peristiwa perpindahan Baginda Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Kota Madinah.

“Sebenarnya, hijrah itu bukan sekadar dilihat dari segi akidah tetapi sepatutnya mencakupi pelbagai aspek dalam kehidupan seperti sikap, cara hidup, pergaulan, percakapan dan banyak lagi.

“Ini menunjukkan bahawa betapa Islam menggalakkan umatnya untuk melakukan perubahan. Islam itu adalah agama yang dinamik, bukan jumud dan kaku. Malah Islam menuntut kita agar selalu membuat perubahan. Contohnya dari perlakuan buruk kepada baik dan sebagainya,” kata beliau.

Berbesar hati berkongsi dua peristiwa bermakna setiap kali tiba hijrah cerita Ann, detik paling bermakna ialah penghijrahan akidah yang dilalui pada akhir 1996. Jika sebelum ini beragama Buddha tetapi hidayah Allah menjadikan beliau seorang Muslim.

Perubahan ini, turut disusuli dari segi lain seperti sikap. Sebelum ini sedikit kasar dan keras terutamanya kepada ibu bapa tetapi penghijrahan akidah itu sekali gus membawa kepada perubahan yang lebih menyeluruh menuju peribadi Muslim sebenar.

Di samping itu, akui Ann, penghijrahannya turut mengimbau perpindahan beliau ke rumah baru pada tahun yang sama. Baginya biarpun nampak biasa tetapi perpindahan itu bukan sahaja memberi azam baru malah ia satu alamat yang cukup baik iaitu ia bersih, tersusun dan kebetulan memiliki kejiranan majoriti berbangsa Cina. Ia secara tidak langsung, memerlukan seorang yang mengakui Islam perlu menjaga hak-hak mereka sebagai jiran.

Katanya, oleh itu, hijrah seharusnya menjadi satu titik perubahan untuk berusaha menjadi seorang Muslim yang baik dan memperbaiki diri dari semasa ke semasa.

“Apa yang paling penting bukan dari segi sambutannya tetapi pengertian dan kefahaman terhadap peristiwa hijrah itulah yang lebih utama. Sayang nya apa yang berlaku sekarang, ramai yang sekadar menganggap ia sebagai sambutan.

“Natijahnya tidaklah ada perubahan malah umat Islam hari ini semakin dicengkam dengan permasalahan yang membabitkan ramai orang Islam seperti peningkatan kes-kes keruntuhan moral, hakisan akidah dan sebagainya. Ini semua berpunca kerana tiadanya penghayatan sebenar di sebalik peristiwa hijrah,” ujar Ann.

Jika ada penghayatan maka segala yang dipandukan dalam Islam akan dilaksanakan dalam kehidupan seharian umat Islam.

Lantaran itu, menjadi tanggungjawab dan kewajipan kepada semua umat Islam memulihkan kembali syiar Islam. Kesemua usaha ini pasti berjaya jika ia bermula dari dalam diri individu Islam itu sendiri untuk memperbaiki diri.

Hal ini dapat disamakan dengan bagaimana Baginda Rasulullah s.a.w. berdakwah demi membangunkan insaniah di kalangan orang Arab Mekah yang mengambil masa 13 tahun. Penyelesaian kepada masalah di atas terjawab sekiranya pembangunan insan dikembalikan kegemilangannya.

“Selain itu, orang Islam juga umpama tubuh manusia, bangunan atau bersaudara. Apabila disebut bersaudara ini bermakna lebih rapat daripada kawan, lebih akrab daripada sahabat dan lebih dekat daripada jiran. Hal ini bukan sahaja ditekankan soal pemulihan akhlak atau akidah tetapi turut melibatkan pembanterasan kemiskinan dalam kalangan umat Islam.

“Ini berbalik semula kepada pembuktian di sebalik peristiwa hijrah iaitu nilai pengorbanan. Ia mengajar kita supaya suka melakukan pengorbanan tidak kira dari aspek masa, tenaga dan wang ringgit sekali gus mendidik hati setiap Muslim,” tambahnya.

Apa yang amat dikesali Ann, masyarakat kita agak liat melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan, kebajikan dan dakwah Islamiah dengan alasan paling popular iaitu sibuk bekerja dan ketiadaan masa.

Katanya, masyarakat lebih cenderung kepada aktiviti berbentuk hiburan. Ini tidak dinafikan kerana manusia memang mudah tertarik kepada segala bentuk hiburan. Kini, orang Islam perlu celik mata dan hati kerana banyak kerja yang belum selesai yang berkaitan dengan dakwah Islamiah.

“Inilah yang menyebabkan pihak kami turut berhadapan dengan masalah untuk mencetuskan kesedaran kepada masyarakat. Salah satunya berpunca daripada masalah komunikasi.

“Oleh itu salah satu cara yang dilakukan ialah dengan mengadakan pelbagai bentuk program di mana semua pihak tidak kira pangkat turun padang menjayakannya. Malah turut diharapkan ialah penglibatan daripada ahli berdaftar sebagai sukarelawan, supaya kerjasama mereka akan menentukan kejayaan perlaksanaan penganjuran aktiviti,” kata Ann.

Kata beliau, di Perkim terdapat beberapa program yang dirancang. Antaranya Program Ziarah Dakwah di Pulau Ketam, Ahad lalu. Ia adalah program berkala dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, semenjak diadakan ada perubahan sikap umat Islam dan bukan Islam terhadap agama Islam.

Sementara itu, pada Februari ini program yang serupa turut dirancang di Pulau Carey, Selangor. Ini mengkhusus kepada golongan Orang Asli yang menjadi penduduk majoriti di sana selain Melayu, Cina dan India.

Kejayaan program-program ini juga adalah hasil sokongan dan kerjasama institusi agama dan pertubuhan bukan kerajaan lain. Perkim lebih berperanan sebagai orang tengah atau jambatan untuk merapatkan jurang perbezaan.

Akui anak bongsu daripada empat adik-beradik ini lagi, di samping suka melibatkan diri dengan pelbagai program kemasyarakatan, beliau turut aktif dalam dunia penulisan bahan ilmiah. Beberapa buku terlaris beliau ialah Rahsia Bisnes Orang Cina, Rahsia Bisnes Orang Jepun, Rahsia Bisnes Orang Korea, Rahsia Black Metal dan Rahsia Arqam.

Menjawab kepuasan yang diperoleh dalam semua kerja-kerja yang dilakukan, Ann yang sedang melanjutkan pengajian peringkat Doktor Falsafah (PhD) di Pusat Pengajian Komuniti di Universiti Putra Malaysia (UPM), berkata, ia dirasai apabila dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat.

Ini kerana setiap manusia tidak dapat lari daripada kehidupan bermasyarakat. Sekurang-kurangnya, apa yang dilakukan secara ikhlas ini menjadi aset akhirat sewaktu bertemu Ilahi kelak.

Berkongsi kisah pengislaman, kata Ann, sebab utama mengkaji tentang Islam ialah apabila tidak mendapat jawapan atau penjelasan tepat tentang sesuatu kemusykilan berkaitan Islam apabila diutarakan kepada teman-teman.

Beliau mula tertarik kepada Islam sewaktu di zaman persekolahan dan semasa menuntut di universiti di mana beliau mula bergaul dengan orang Islam.

“Saya terpikat dengan Islam ini terutamanya penekanannya kepada konsep persaudaraan Islam dan institusi zakat. Ini kerana bidang sosiologi yang saya pelajari tidak ada tolok bandingannya dengan Islam.

“Jadi apabila saya tidak dapat penjelasan sebagaimana yang diharapkan, saya mula mencari menerusi bahan bacaan, perbincangan dengan ulama dan menerusi kajian, Gerakan Islam di Malaysia di peringkat sarjana. Saya juga pernah melalui pengalaman kerohanian dan saya pernah berniat sekiranya saya menjumpai duit saya yang hilang, saya akan membeli sebuah al-Quran.

“Entah macam mana, duit tersebut ditemui jadi sebagai memenuhi hasrat itu, saya pun membeli senaskhah terjemahan al-Quran dan menerusinya saya mendalami Islam dan akhirnya membawa kepada agama Allah,” akui Ann.

Harapan bekas tenaga pengajar di Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Malaya ini, agar tidak berlaku pengasingan atau penyisihan kepada golongan saudara baru terutamanya di kalangan umat Islam itu sendiri.

Sebaik-baiknya, umat Islam dapat menjadikan saudara baru sebahagian daripada mereka dan lebih digalakkan jika golongan ini diberikan sokongan dari segi fizikal dan bukan fizikal.

Bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan kepada kanak-kanak di asrama Baitul Ummah bolehlah menghubungi talian 03-4024 3304.