Monday, November 21, 2005

Ibnu Tufail: Pakar ilmu hukum, perubatan

Oleh Hasliza Hassan

Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat tetapi falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia.

Maka tidak hairanlah, sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan Barat berbanding ahli falsafah Islam.

Beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina mendapat pengiktirafan Barat, tetapi mereka tidak mendapat tempat sewajarnya berbanding ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle.

Ini mungkin disebabkan kajian mengenai mereka masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan sementara karya besar hasil tulisan sarjana serta ilmuwan Islam belum diterjemahkan.

Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibnu Tufail atau nama sebenarnya, Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail al-Qisi yang lahir pada 1106 Masihi di Asya, Granada.

Ibnu Tufail dikenali sebagai ahli hukum, perubatan, dan ahli politik yang handal dan ketika pemerintahan al-Mu'min ibn Ali, beliau dilantik sebagai pembantu Gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi.

Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin, Abu Ya'kub Yusuf dan ketika hayatnya, Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri selain dikenali sebagai ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah.

Selain itu, beliau juga membabitkan diri dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan.

Walaupun banyak menulis buku, hanya satu saja kitab yang diwariskan Ibnu Tufail kepada generasi umat Islam iaitu kitab Hay ibn Yaqzan, memuatkan pandangannya secara umum, dengan gaya bahasa menarik dan imaginasi indah.

Buku itu dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam.

Menerusi bukunya itu, Ibnu Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya.

Di dalam buku Hay ibn Yaqzan, Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia serta berusaha mengungkap persoalan hubungan antara manusia, akal dan Tuhan.

Untuk itu, beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas, sejuk, kering dan basah dengan tanah.

Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera.

Langkah Ibnu Tufail menggunakan analog watak itu dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah.

Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibnu Tufail mengenai ilmu metafizik, matematik, fizik, dan sebagainya.

Ibnu Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh sementara dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini.

Falsafah Ibnu Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik di mana beliau mendapati lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah.

Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara.

Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini, pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya.

Pemikiran falsafah Ibnu Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat apabila beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas.

Lantaran itu, mereka mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu membahaskannya.

Ibnu Tufail seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia.

Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu, beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain.

Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan.

Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada 1185 Masihi.


NAMA: Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail al-Qisi

GELARAN: Ibnu Tufail

TARIKH LAHIR: 1106 Masihi

TEMPAT LAHIR: Asya, Granada

MENINGGAL DUNIA: 1185 Masihi

SUMBANGAN: Pemikir yang banyak menghasilkan karya dalam bidang falsafah, sastera, ilmu matematik, astronomi dan ilmu perubatan. [Ilmuwan Islam: Tufail pakar ilmu hukum, perubatan ]

GCISurf - Get Stability, Great Support, Excellent Benefits

Peter F. Drucker: Pemikir besar pengurusan

Oleh: SHAHAROM TM SULAIMAN

Baru-baru ini atau lebih tepatnya pada 11 November, 2005, `dunia' kehilangan seorang pemikir besar pengurusan, Peter F. Drucker yang meninggal dunia dalam usia 95 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri, Doris dan empat orang anak. Media-media antarabangsa seperti The Washington Post, Reuters, The Guardian, Bloomberg, Business Week dan Al-Jazeera semasa melaporkan kematian Peter F. Drucker, menyifatkannya sebagai `tokoh pengurusan yang paling berpengaruh di dunia'. Mahaguru pengurusan ini juga dikenali sebagai management philosopher kerana beliau bukan saja membahas hal-hal pengurusan semata-mata tetapi membahas persoalan pengurusan dalam pengertian yang luas yang mencakupi perubahan-perubahan pemikiran dalam realiti dunia hari ini seperti globalisasi, senario ekonomi dunia, kepimpinan politik.

Karya-karyanya yang melebihi 35 buah buku telah terjual lebih daripada lima juta dan sebahagian besarnya telah diterjemahkan kepada hampir semua bahasa utama dunia. Pandangannya tentang pengurusan, pembangunan kepimpinan dan strategi perniagaan telah mempengaruhi syarikat-syarikat dan gergasi perusahaan bahkan turut mempengaruhi negara seperti Jepun yang mana Drucker pernah menjadi penasihatnya.

Drucker bukan saja seorang profesor pengurusan, lebih dari itu menjadi juruperunding pengurusan lebih daripada 50 tahun kepada 500 organisasi yang mencakupi syarikat-syarikat besar dan kecil, muzium, hospital, universiti, yayasan kebajikan, kerajaan termasuk juga pasukan besbol Yogi Bera di Amerika. Barangkali Drucker merupakan satu fenomena dalam dunia pengurusan.

Drucker merupakan anak kelahiran Austria, pernah bekerja sebagai kerani dan mendapat pendidikan dalam bidang undang-undang dari Universiti Frankfurt pada tahun 1931. Drucker sebetulnya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pakar pengurusan dan cita-cita asalnya hendak menjadi penulis. Beliau mula menulis ketika berumur 20 tahun dan dalam usia yang cukup muda itu, Drucker telah pun memegang jawatan pengarang kanan sebuah akhbar harian di Frankfurt.

Drucker menulis dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, falsafah, kesusasteraan, undang-undang bahkan buku pertamanya ialah mengenai politik dalam bahasa Jerman setebal 32 halaman bertajuk Friederich Julius Stahl: Conservative Political Theory and Historical Change. Buku ini menimbulkan kemarahan pemerintah Nazi sehingga Drucker terpaksa melarikan diri ke England pada tahun 1933. Di sanalah, Drucker menulis buku pertamanya dalam bahasa Inggeris bertajuk The End of Economic Man (1937) yang membahaskan kegagalan dan kebangkitan fahaman Fasisme. Dalam buku ini juga, Drucker berhujah tentang perlunya susunan sosial dan ekonomi yang baru.

Buku-buku karangan Drucker pada umumnya dapat dibahagikan kepada tiga bidang iaitu sosial dan politik seperti The Age of Discontinuity (1969), Men, Ideas and Politics (1971), Ecological Vision (1993), Germany: The Last Four Years (1937); bidang pengurusan secara khusus pula menyaksikan kelahiran buku-buku seperti Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1974), Managing For Results (1964), The Effective Executive (1966), The Frontiers of Management (1986) dan Preparing Tomorrow's Business Leaders Today (1969). Bidang terakhir pula mengenai masyarakat berpengetahuan dan senario masa depan yang terserlah pada buku-buku seperti Technology, Management and Society (1970), Managing for the Future (1990), The New Realities (1989), Managing in a Great Time of Change (1995), The Post Capitalist Society (1993). Di samping itu, Drucker juga menulis autobiografinya melalui buku Adventures of a Bystander (1979).

Tidak kurang pula Drucker menulis dua buah fiksyen iaitu The Temptation to do Good dan The Last of All Possible Words. Kehebatan Drucker menulis buku menyebabkan seorang wartawan pernah bertanyakan kepada tentang buku manakah yang ditulisnya yang dianggap terbaik. Drucker menjawab, ``Whenever people ask me which of my books I considers the best, I smile and say,' The next''. Drucker seterusnya menjawab, sekiranya umur berpanjangan, beliau akan terus menulis. Barangkali Drucker merupakan contoh terbaik bagi seseorang dalam usia sepertinya yang tidak pernah mengenal dunia persaraan dan tidak pernah henti berfikir.

Sebagai seorang pemikir besar, tentu sekali lontaran pemikirannya mendapat liputan meluas dan menarik untuk dikaji khususnya mengenai pelbagai aspek pemikirannya.Buku terawal membahas pemikirannya ditulis oleh John J.Tarrant bertajuk Drucker: The Man Who Invented the Corporate Society (1976) yang membincangkan pengaruh pemikiran Drucker dalam dunia pengurusan khususnya mengenai konsep-konsep yang tidak pernah disentuh oleh tokoh-tokoh pengurusan sebelumnya. Sememangnya Drucker berbeza dengan pemikiran tokoh-tokoh pengurusan terdahulu seperti F.W. Taylor, Henri Fayol, J. Burnham yang lebih berminat membincangkan aspek saintifik dan teknikal dalam pengurusan di samping penekanan yang tinggi terhadap persoalan mendapat keuntungan semata-mata. Lalu dibuat berbagai andaian tentang cara memaksa manusia untuk menjadi produktif. Pemikiran seumpama ini memang dipengaruhi oleh persekitaran Eropah yang mengalami revolusi perusahaan khususnya perusahaan besi keluli yang terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kehendak pasaran. Sedangkan Drucker lebih berminat pada persoalan sumber manusia dalam organisasi dan cara-cara untuk membangunkan manusia. Bagi Drucker, sesebuah organisasi wujud kerana adanya manusia dan pengurusan merupakan satu seni untuk memahami manusia.

Tarrant seterusnya membincangkan pandangan Drucker mengenai penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan. Bagi Drucker, komputer amat penting dalam semua hal bahkan cukup membantu dalam memudahkan sebarang urusan. Namun kebimbangan Drucker ialah apabila manusia menjadi hamba kepada komputer. Menurut Drucker, tujuan komputer ialah untuk mengelak kita daripada membuang masa kepada kerja-kerja yang perlu pengawasan dan menumpukan perhatian kepada kerja yang memerlukan pemikiran, imaginasi, persepsi dan kreativiti. Sebaliknya manusia atau pengurus tadi akan menghabiskan masa dengan komputer untuk mencari kerja-kerja lain yang boleh dibuat oleh komputer.

Dalam buku The World According to Peter Drucker (1998) yang ditulis oleh Jack Beatty, seorang wartawan kanan majalah The Atlantic Monthly, cuba memaparkan kajian biografi dan potret keintelektualan Drucker sebagai seorang pemikir besar abad ke-20. Buku ini meninjau penulisan yang meliputi enam dekad karya-karya Drucker mulai tulisan yang mengkritik antifasisme sehinggalah karyanya yang terakhir. Beatty juga membahaskan pemikiran Drucker tentang perubahan masyarakat moden ke titik peralihan masyarakat pascakapitalis. Menurut Drucker, salah satu perubahan asas ialah bahawa tidak ada lagi sejarah ``Barat'' atau ``tamadun Barat'', yang ada ialah sejarah dunia dan tamadun dunia tetapi kedua-duanya telah ``dibaratkan''.

Drucker seterusnya berpendapat bahawa kita sudah cukup maju ke dalam masyarakat pascakapitalis yang baru untuk mengkaji semula dan menyemak sejarah sosial, ekonomi, dan politik zaman kapitalisme dan negara bangsa. Yang pastinya dunia akan muncul daripada penyusunan semua nilai, kepercayaan, struktur sosial dan ekonomi, konsep dan sistem politik yang sedang berlaku sekarang. Dalam beberapa bidang terutamanya dalam masyarakat dan strukturnya, peralihan asas telah pun berlaku. Masyarakat baru ini akan bersifat bukan sosialis dan masyarakat pascakapitalis sudah hampir pasti. Sumber utama masyarakat pascakapitalis ialah pengetahuan atau pekerja ilmu.Ini bermakna bahawa masyarakat itu perlu menjadi masyarakat yang terdiri daripada organisasi. Dalam bidang politik, kita telah beralih daripada negara bangsa berdaulat yang berterusan selama empat ratus tahun kepada kemajmukan yang negara bangsa ialah satu dan bukan satu-satunya unit integrasi politik.

Kemajmukan adalah satu komponen yang penting dalam `tatanegara pascakapitalis'. Dalam sistem ini struktur transnasional, wilayah, negara bangsa termasuk berpuak akan bersaing dan wujud bersama. Masyarakat pascakapitalis pasti menggunakan pasaran bebas sebagai mekanisme untuk melaksanakan integrasi ekonomi. Masyarakat pascakapitalis tidak akan menjadi masyarakat yang ``antikapitalis''. Ia juga bukan ``masyarakat bukan kapitalis'' walaupun institusi kapitalisme akan terus wujud. Kumpulan sosial yang utama dalam masyarakat kapitalis adalah ``para pekerja ilmu'' (Knowledge Workers) yakni para eksekutif berpengetahuan yang tahu cara untuk memperuntukkan pengetahuan kepada penggunaan yang produktif sama seperti golongan kapitalis yang tahu menggunakan modal untuk tujuan produktif. [UM]

GCISurf - Get Stability, Great Support, Excellent Benefits

- *SHAHAROM TM SULAIMAN ialah pensyarah di Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi Mara (UiTM).

Tuesday, October 18, 2005

Al-Khawarizmi perkenal algebra, pakar aritmetik

Oleh Hasliza Hassan

SUMBANGAN ilmuwan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman mereka turut mencelikkan masyarakat dunia hari ini menerusi pembaharuan yang dibawa dalam bidang masing-masing.

Buktinya, kaedah campur, bahagi dan tolak yang dikembangkan agar menjadi lebih mudah oleh Al-Khawarizmi, tidak diubah hingga hari ini seperti pendekatan algebra serta algorithma.

Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Mohammad bin Musa adalah seorang pakar dalam bidang matematik dan astronomi yang dilahirkan di Khiwarizam (satu tempat dalam Russia kini).

Sewaktu pemerintahan Al-Makmum, beliau ke Baghdad dan berjaya mendapat penghargaan serta kedudukan apabila dilantik menganggotai Baitul Hikmah (Ketua Pustakawan al-Makmum) dan wakil delegasi ke luar negara.

Pencarian ilmu nombor warisan masyarakat Hindu membawa Al-Khawarizmi berjumpa seorang sarjana Hindu bernama Kankah. Beliau hanya berjaya menemuinya dalam percubaan kali kedua.

Sebelum itu, beliau pernah memujuk Kankah untuk mengajarnya, tetapi gagal. Apabila sekali lagi datang membawa harapan tinggi, akhirnya Kankah bersimpati lalu mengajar Al-Khawarizmi ilmu nombor Hindu.

Asas yang diperoleh daripada Kankah mendorong Al-Khawarizmi melakukan revolusi dalam bidang matematik yang berkembang ketika zaman Kerajaan Abasiyah.

Kemudian evolusi yang berlaku ketika pemerintahan Kerajaan Ummaiyyah mencorakkan pula asas huruf yang kini digunakan di kebanyakan negara di dunia.

Pencapaian paling ulung Al-Khawarizmi ialah apabila beliau memberi nilai kepada angka kosong sedangkan dalam sistem nombor Hindu, kosong tiada nilai.

Sehingga hari ini, istilah yang bermakna kosong digunakan bangsa Eropah sebenarnya berakar daripada istilah diperkenal Al-Khawarizmi sebagai sifar.

Beliau turut mengasaskan fungsi punca ganda dua dalam usahanya menyelesaikan beberapa masalah kiraan dengan simbol asal menggunakan huruf jim, kemudian diwarisi tokoh seperti Al-Uqlidisi dan simbol itu juga sudah berubah.

Al-Khawarizmi menyusun risalah kecil dalam bidang aritmetik yang dianggap sebagai pertama dalam bidang itu yang kemudiannya dikenali dengan nama Algorizam beberapa kurun selepasnya.

Beliau juga menghasilkan buku pertama dalam algebra yang dinamakan Aljabar wal Muqabalah, dibiayai oleh Khalifah Abbasiyyah, Abdullah Al-Makmun yang sentiasa memberi galakan kepada mereka ingin mempelajari ilmu pengetahuan.

Antara baris yang ditulisnya dalam buku itu berbunyi: “Imam Al-Makmum, Amil al-Mikminin memerintahkan saya menerangkan sesuatu yang masih samar dan memudahkan sesuatu yang sukar.

“Baginda juga memerintahkan saya mengarang sebuah buku ringkas mengenai pengiraan algebra dan perbandingan kerana ia amat diperlukan dalam pembahagian harta pusaka, wasiat, pembahagian hartanah perniagaan serta transaksi.”

Sesungguhnya Al-Khawarizmi yang meninggal dunia pada 232 Hijrah/814 Masihi di Baghdad, Iraq, mempunyai kedudukan penting dalam bidang matematik sama ada di Timur mahu pun di Barat.

Permulaan yang diperkenalkan beliau kemudian dikembangkan ilmuwan lain khususnya pengkaji Barat dalam kajian mereka.

Pembongkaran semula rahsia keilmuan Islam silam yang hampir tenggelam dalam lipatan sejarah boleh disaksikan dan difahami lebih mendalam melalui siri Ilmuwan Islam di TV3 jam 9.30 malam ini.

Siri mengenai tokoh matematik itu turut memperlihatkan jasa Al-Khawarizmi yang turut mendapat komentar sebilangan tokoh sarjana Islam di pelosok dunia antaranya Nasaruddin Al-Tusi yang memperbaharui bidang trigonometri.

Kitab dihasilkan Al-Uqlidisi pula adalah antara bukti bahawa kaedah pecahan perpuluhan diasaskan dalam zaman Islam manakala Omar Khayam menjelaskan secara lanjut mengenai persamaan kubik.

Kini, bidang matematik di Malaysia seiring arus perdana seperti dibuktikan Pengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, Prof Datuk Dr Kamel Ariffin.

Beliau berjaya menghasilkan satu-satunya perisian komputer sepenuhnya menggunakan bantuan animasi untuk pembelajaran calculus sehingga mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa.

Tajuk asal: Ilmuwan Islam: Al-Khawarizmi perkenal algebra, pakar aritmetik
Bertia Harian, 17/10/205

Monday, October 10, 2005

Mimar Sinan: jurutera pencahayaan, akustik kubah di Turki

Oleh Hasliza Hassan
Bina lebih 360 struktur binaan kerohanian, prasarana awam

MIMAR Sinan mengatasi seni bina zaman pembaharuan Barat menerusi pembinaan kubahnya, membentuk teknik pencahayaan semula jadi dan menghasilkan sistem akustik dalam bangunan tanpa alat pembesar suara.

Arkitek diraja Uthmaniyah itu mengalahkan arkitek Itali yang hanya mampu membangunkan beberapa kubah besar di gereja, sedangkan beliau membina ratusan kubah di masjid sekitar Turki.

Siri Ilmuwan Islam di TV3 malam ini, akan memaparkan kubah yang dibina Mimar Sinan, tokoh yang terkenal melalui perubahan diperkenalkan dari sudut teknologi seni bina terutama membabitkan aspek pencahayaan dan akustik.

Arkitek termasyhur pada zaman Uthmaniyah itu dilahirkan pada 1489 di Anatolia dan sepanjang kariernya, beliau sudah membina beratus bangunan antaranya masjid, madrasah, hamam (tempat mandi awam), hospital, istana dan pancuran air.

Bagaimanapun, masjid adalah binaannya paling masyhur dan seni bina kubah beliau yang mempunyai pengaruh Rom dan Byzantine menjadi ikutan dalam pembinaan masjid hari ini.

Menurut tradisi kesultanan Uthmaniyyah, setiap sultan yang memerintah mempunyai masjid yang dibina atas namanya sendiri sebagai lambang komitmen mereka terhadap perjuangan Islam.

Suleymaniyye, Sulayman dan Sinan adalah tiga nama gemilang pada zaman Uthmaniyah. Suleymaniyye adalah kompleks masjid yang mengambil sempena nama Sultan Suleyman yang mengarahkan Sinan membina masjid berkenaan.

Masjid itu menjadi contoh teknik akustik dalam bangunan yang dikembangkan oleh Sinan dan ia siap dibina lebih 300 tahun sebelum alat pembesar suara pertama dicipta.

Sinan membawa pengaruh itu kepada masjidnya dengan perspektif dan fungsi yang berbeza melalui kubah besar dan kecil yang dibina sebagai penyalun suara - walaupun tanpa pembesar suara, jemaah dapat mendengar apa yang disampaikan imam.

Kubah besar di Masjid Suleymaniyye terletak pada ketinggian 48 meter, lebih 46 meter di puncaknya dengan ukur lilit selebar 26 meter kaki berfungsi sebagai penyalun suara.

Sementara 27 kubah kecilnya berfungsi menyerap pantulan suara yang tinggi seterusnya memantulkan kembali suara itu ke dalam ruang masjid dan pantulan itu berlaku serentak, seimbang dan tidak bergema.

Sistem akustik itu dapat mengelak jemaah daripada hilang tumpuan kepada imam ketika solat dan meningkatkan khusyuk mereka beribadah.

Beban kubah utama yang dibina arkitek Eropah terletak pada dinding bangunan, sementara beban kubah utama dibina Sinan diletakkan pada lengkungan berbentuk separuh kubah serta tiang-tiang yang menyokongnya.

Teknik yang diguna Sinan memudahkannya membuat tingkap kecil di sekeliling kubah bagi membolehkan cahaya memasuki masjid.

Beliau menambah tingkap pada dinding masjid bagi membenarkan lebih banyak cahaya menerangi ruang dalamnya.

Sistem pencahayaan semula jadi Sinan pada kubah masjid memberi suasana selesa kepada jemaah menerusi kepelbagaian warna kaca pada tingkapnya.

Sinan bukan sekadar membina, malah memikirkan sistem bagi keselesaan pengunjung Masjid Suleymaniyye melakukan ibadat, selain menjadikan masjid sebagai pusat utama kepada rangkaian binaan lain.

Contohnya, pembinaan Masjid Suleymaniyye bukan binaan tunggal, sebaliknya Sinan membangunkan sebuah kompleks kombinasi beberapa bangunan dengan fungsi berbeza, tetapi berhubung dengan struktur meganya yang utama iaitu masjid.

Ini adalah kaedah perancangan bandar dalam seni bina Islam yang dipertahankan oleh Sinan pada zamannya ketika era seni bina Renaissance berkembang pesat dengan struktur berbeza.

Umumnya, Sinan meletakkan kedudukan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, perniagaan, kebajikan dan pembinaan rohani.

Kebolehan Sinan sebagai seorang arkitek menyerlah apabila beliau terpilih menganggotai ‘janissary’ iaitu pasukan tentera elit kerajaan Uthmaniyah.

Beliau telah menunjukkan bakatnya sebagai seorang arkitek dan jurutera dalam pasukan itu.

Sejak itu, Sinan mula membangunkan pelbagai binaan prasarana seperti jambatan di Buyukcekmece, merentasi teluk berhampiran Laut Marmara yang mengambil masa setahun untuk disiapkan selepas mendapat arahan Sultan Suleyman.

Beliau turut membina Caravanserai sebagai tempat persinggahan pedagang dan haiwan tunggangan serta tujuh ‘akueduk’ atau saliran air untuk kemudahan penduduk Istanbul ketika itu.

Sepanjang hampir 50 tahun berkhidmat, Sinan mendirikan lebih 360 struktur binaan sama ada seni bina bersifat kerohanian, prasarana awam dan ketenteraan. [Ilmuwan Islam: Sinan jurutera pencahayaan, akustik kubah di Turki]

Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani - Ahli falak Nusantara

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

BARANGKALI ramai yang menyangka bahawa hanya sedikit sekali ulama dunia Melayu yang ahli atau pakar dalam disiplin ilmu falak. Ak- hir-akhir ini sebahagian besar seminar mengenai falak di Malaysia yang sangat ditonjolkan ialah Syeikh Tahir Jalaluddin dan Syeikh Abdullah Fahim. Oleh itu melalui Ruangan Agama, Utusan Malaysia, terbitan yang lalu saya cuba memperkenalkan Raja Muhammad Sa'id bin Raja Muhammad Tahir Riau, sebagai intelektual dan ulama yang ahli dalam bidang falak, yang mendahului kedua-dua ulama yang berasal dari Minangkabau (Syeikh Tahir Jalaluddin) dan Patani (Syeikh Abdullah Fahim) itu. Artikel ini pula memperkenalkan intelektual dan ulama yang ahli dalam bidang falak, yang sezaman dengan Syeikh Tahir Jalaluddin dan Syeikh Abdullah Fahim.

Ulama ahli falak dunia Melayu yang diriwayatkan ini, nama lengkapnya ialah Kiyai Muhammad Shalih bin Syeikh Abdur Rahman Gudang bin Muhammad Ali bin Ismail al-Fathani. Menurut riwayat, beliau dilahirkan di atas kapal di Sabang, di bahagian utara Aceh. Tarikh tepat kelahiran belum diketahui. Nasab dari sebelah lelaki yang dapat dijejaki ialah berasal dari Patani. Berdasarkan tulisan Kiyai Muhammad Shalih bahawa beliau berasal dari Kampung Cabang Tiga Patani. Diriwayatkan pula nasab yang lebih ke atas adalah berasal daripada salah seorang keturunan raja di Aceh. Berdasarkan tulisan Kiyai Muhammad Shalih juga bahawa beliau tinggal di beberapa tempat, iaitu di Mekah, Johor, Kampung Sawah, Tanjung Karang (Sumatera Selatan), Bengkalis (Riau), Ranai, Bunguran Timur, Tanjung Pinang (Riau) dan terakhir sekali di Palembang (Sumatera Selatan).

PENDIDIKAN

Dalam bidang khusus tentang falak, ada persamaan riwayat Kiyai Muhammad Shalih jika kita bandingkan dengan riwayat Raja Muhammad Sa'id. Ayah Raja Muhammad Sa'id, bernama Raja Muhammad Tahir Riau adalah seorang ahli falak yang menghasilkan penulisan mengenai ilmu itu, demikian halnya dengan Kiyai Muhammad Shalih. Ayahnya Syeikh 'Abdur Rahman Gudang al -Fathani, juga seorang ahli falak yang menghasilkan penulisan tentang falak.

Kiyai Muhammad Shalih selain mendapat pendidikan ilmu falak daripada ayahnya, beliau juga mendapat pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang mendalam daripada ayahnya di Mekah. Oleh itu Kiyai Muhammad Shalih dalam bidang-bidang tertentu juga dianggap sebagai seorang ulama yang pakar. Ilmu-ilmu yang dianggap Kiyai Muhammad Shalih sangat pakar ialah ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti nahu, sharaf, balaghah, dan lain-lain. Kerana Kiyai Muhammad Shalih dipandang sangat ahli dalam bidang ilmu-ilmu Arabiah, sebab itulah beliau diminta menjadi guru oleh pihak Kuliyah Al- Attas Johor Bahru, Bahagian Arab mengajar di sekolah Arab yang sangat terkenal di Johor pada zaman itu.

Mengenai Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani mengajar di Kuliyah Al-Attas Johor Bahru, Bahagian Arab pernah dimuat dalam majalah Pengasuh, bilangan 454, 5 Safar 1353 H/17 Mei 1934 M. Setelah Indonesia merdeka (1945), Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani dilantik sebagai pegawai tinggi di Departemen Agama Republik Indonesia, mulai bertugas di Palembang tahun 1948, selanjutnya di beberapa tempat di Riau. Selanjutnya di Palembang lagi, sehingga beliau meninggal dunia di sana.

PENULISAN

Dalam tahun 1980an saya memiliki dan mendapat maklumat beberapa buah karangan Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani, ialah Risalah Sullam at-Tarsyid fi Ahkam at-Tajwid, cetakan pertama Anglo Asiatic Press, Singapura, 1932, Almanak Arabi Dan Masehi Buat Selama-Lamanya. Karya ini diselesaikan di Kampung Sawah, Tanjung Karang, Sumatera Selatan pada 18 Safar 1368 H/19 Disember 1948 M. Diterbitkan sendiri oleh penyusunnya ketika tinggal di Bengkalis, Riau pada 17 Julai 1952 M. Dalam karya ini Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani menulis pandangan dan pesan untuk bangsanya, kata beliau, "Hargailah usaha daripada bangsa sendiri". Tulisan beliau pula, "Hargailah tenaga pengetahuan bangsa sendiri."

Sebuah karangan Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani yang belum dijumpai, yang pernah diiklan dalam sebuah karya beliau ialah tentang ilmu balaghah. Karya tersebut diberi judul Mabadi al-Balaghah li al-Madrasah al-'Arabiyah. Berdasarkan iklan yang dikeluarkan dapat diketahui bahawa juzuk yang pertama mengandungi ilmu al-ma'ani. Juzuk yang kedua tentang ilmu al-bayan. Juzuk yang ketiga tentang ilmu al-badi.

Ketika diadakan Seminar Ilmu Falak Sheikh Tahir Jalaluddin dan Sheikh Abdullah Fahim: Perintis Ilmu Falak Moden, beberapa karya Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani, koleksi saya telah dipamerkan. Koleksi mengenai ilmu falak mendapat sambutan yang menggalakkan terutama bagi para pengkaji ilmu falak. Dalam seminar anjuran Jabatan Mufti Pulau Pinang, Unit Penyelidikan Ilmu Falak & Sains Atmosfera, USM dan Pusat Islam USM, 1 Syaaban 1426 H/5 September 2005 M, di Hotel Gurney, Pulau Pinang itu saya perolehi sebuah karya Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani mengenai falak yang selama ini belum saya miliki. Karya tentang falak yang saya anggap sangat penting itu saya terima daripada salah seorang pemakalah, Baharruddin bin Zainal (Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) Universiti Putra Malaysia). Kepada beliau saya ucapkan terima kasih kerana di samping kajian moden beliau ambil peduli terhadap khazanah yang bercorak klasik yang pernah ditulis oleh ulama kita dunia Melayu. Karya Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani yang dimaksudkan ialah Risalah Durar al-Azman Pada Mengirakan Pang kal Tiap-Tiap Tahun Dan Bulan. Mengenai karya yang tersebut perlu dibahas agak panjang, seperti yang diulas di bawah ini.

Pada halaman pertama setelah judul beliau menggunakan nama Abi 'Abdir Rahman Muhammad Shalih 'Abdur Rahman al-Fathani. Di bawah nama diberi keterangan bahawa beliau adalah Guru Bahagian Bahasa Arab di Sekolah Tinggi atau Kolej Islam Johor Baharu Darul Ta'zim. Pada halaman berikutnya, pada bahagian atas dinyatakan, "Berbahagialah risalah ini dapat dikarang pada masa yang sangat berbahagia Maulana as-Sultan Ibrahim bin al-Marhum as-Sultan Abu Bakar Sultan Johor". Diiringi dengan doa, "Dikekalkan oleh Allah akan kerajaannya selama ada bulan dan bintang, Amin, Amin, Amin". Di bawah kalimat di atas terdapat gambar beliau. Diberi keterangan "Dikemukakan gambar ini supaya kita berkenal-kenalan".

Pada mukadimah Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani, bahawa yang menggalakkan beliau menyusun risalah tersebut ialah al-Mu'allim Ismail 'Umar, Batu Pahat, Sekreteri Kulliah al-'Attas, pada masa Johor diperintah oleh Sultan Ibrahim. Sesudah mukadimah disebut beberapa nama kitab hisab dan falak yang dirujuk, ialah Minhaj al-Qawim Pada Menyatakan Hisab dan Taqwim, al-Fawaid al-Fikriyah, Miftah at-Ta'lim Berkenaan Dengan Hisab Dan Taqwim, Karangan Yang Mulia Raja Muhammad Thahir Bin al-Marhum Raja 'Abdullah al-Falaki, Kitab Syams al-Ma'arif al-Kubra dan Syams al-Fathiyah Berkenaan Dengan A'mal Jaibiyah.

Ada pun rujukan yang berjudul Minhajul Qawim adalah karangan orang tua beliau, iaitu Syeikh 'Abdur Rahman Gudang al-Fathani. Risalah tersebut selesai ditulis pada 14 Ramadan 1310 H/1892 M, ditemui cetakan yang kedua oleh Mathba'ah al-Miriyah, Mekah 1314 H/1896 M. Rujukan yang berjudul Miftah at-Ta'lim adalah karangan Tuan Guru 'Umar brangan Tuan Guru 'Umar bin Ismail Nuruddin Sungai Keladi yang selesai penulisannya di Sungai Keladi, Kota Bharu, Kelantan pada waktu Zuhur, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1343 H/9 Jun 1925 M. Cetakan yang pertama Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, 6 Rejab 1344 H/19 Januari 1926 M. Syeikh Tahir Jalaluddin walau pun dikatakan sangat terkenal, namun tidak disentuh oleh Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani. Mengenai ini barangkali kemunculan karangan dalam bentuk buku Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani lebih dulu daripada Syeikh Tahir Jalaluddin. Risalah Durar al-Azman Pada Mengirakan Pangkal Tiap-TiapTahun Dan Bulan, karangan Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani yang dibicarakan ini diselesaikan pada pagi hari Isnin, 1 Muharam 1353 H/16 April 1934 M bererti mendahului karangan Syeikh Tahir Jalaluddin yang berjudul Natijatul 'Umur, selesai penulisan tahun 1355 H/1936 M. Tetapi jika dibandingkan dengan tulisan Syeikh Tahir Jalaluddin yang mulai dimuat dalam Natijah terbitan Mathba'ah AI- Ahmadiah, Singapura, tahun 1346 H/1927-1928 M bererti karangan falak Syeikh Tahir Jalaluddin telah mendahului karangan falak Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani.

KETURUNAN

Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani berkahwin pertama kali dengan anak pembesar Kerajaan Siak Seri Inderapura, iaitu anak Datuk Hamzah bin Endut, Bentara Kiri Kerajaan Siak Seri Inderapura. Daripada perkahwinan itu beliau memperoleh empat orang anak; 1. 'Abdur Rahman Shalih al-Fathani. Beliau ini saya jumpa di rumahnya di Jakarta Barat, pada 18 Februari 1986. Selanjutnya adik-adiknya yang dicatatkan di bawah ini adalah berdasarkan yang saya peroleh darpada beliau pada tarikh tersebut di atas. 2. Siti Aisyah Shalih, di Pekanbaru, Riau. 3. Ahmad Bustami Shalih di Bandung. 4. Faridah Kartini Shalih, di Pekanbaru, Riau. Perkahwinan dengan isteri yang berasal dari Palembang, Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani memperoleh anak sebagai yang berikut: 5. Drs. M. Hatta, di Jakarta. 6. Jamal. 7. Farid. 8. Faishal. 9. Hamidah dan 10. Jamilah.

Memperhatikan Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani memperoleh anak sepuluh orang, bererti ramai keturunan beliau di Indonesia. Sedangkan keturunan adik beradik Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani ramai pula di Patani, Malaysia dan Mekah. Hingga artikel ini saya tulis usaha-usaha keluarga ini mencatat nama-nama, tempat tinggal dan pelbagai aktiviti mereka sedang dijalankan. Pada pandangan saya usaha yang demikian adalah termasuk dalam rangka menghubungkan silaturrahim yang dianjurkan oleh agama Islam, apatah lagi terhadap seseorang yang bersejarah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. bahawa menghubungkan silaturrahim termasuk salah satu sebab yang boleh memanjangkan umur seperti juga memperbanyak sedekah dan doa. Demikianlah riwayat Kiyai Muhammad Shalih al-Fathani, ulama besar Nusantara, yang wafat di Palembang, Sumatera Selatan, tarikh kewafatannya belum diketahui.

Thursday, October 06, 2005

Al-Jazari perintis ilmu mekanikal, kejuruteraan moden

KINCIR air atau noria di Fayyoum, Mesir, adalah sebahagian kecil pembaharuan yang berlaku pada zaman kegemilangan empayar Islam yang menjana pertumbuhan penduduk di kawasan pedalaman daripada tradisi nomad kepada penempatan tetap.

Di bawah empayar Islam, perkembangan sistem saliran diperbaiki sehingga tidak lagi bergantung kepada tenaga manusia atau haiwan.

Mekanisme kejuruteraan inilah melahirkan istilah baru, �automata� atau automatik yang bermakna berjalan dengan sendiri oleh tabii alam.

Menerusi mekanisma itu, penggunaan air dibentuk dalam dwifungsi, arus air menjadi penolak alat takungan ke kedudukan atas berulang kali dengan bantuan graviti, sambil saliran air disalurkan untuk keperluan diri dan tanaman.

Ilmu pengetahuan dan ciptaan kincir air yang kemudiannya memberi inspirasi kepada bidang kejuruteraan moden ini adalah hasil kepakaran tokoh terkenal, Al-Jazari atau nama sebenarnya Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari.

Beliau digelar Al-Jazari mengambil sempena nama tempat kelahirannya di Al-Jazira, sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat, Iraq.

Sumbangan tokoh kejuruteraan Islam ini dapat dihayati menerusi siri Ilmuwan Islam terbitan TV3 malam ini, yang bakal menceritakan lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan bidang mekanikal.

Kegemilangan Al-Jazari adalah hasil manuskrip beliau berjudul �Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiyya� yang bermaksud �buku mengenai ilmu alat mekanikal yang bijak�.

Manuskrip itu menjadi bukti catatan terawal penggunaan engkol, piston dan injap yang digunakan untuk menghasilkan produk yang menjadi kegunaan harian masyarakat pada waktu itu seperti mesin pengepam air.

Sememangnya masyarakat dulu memang sudah lama memanfaatkan peralatan untuk mendapatkan air menggunakan shaduf, alat yang terdiri daripada blok panjang diletakkan antara dua tiang dengan blok kayu mendatar.

Peralatan lain ialah saqiya, di mana mekanisma tengahnya terdiri dari dua gigi dan mesin itu menggunakan tenaga haiwan seperti unta atau keldai.

Ilmuwan Muslim melakukan penyelidikan mengenai peralatan berkenaan untuk mendapatkan hasil lebih memuaskan termasuk Al-Jazari yang merintis jalan menghasilkan mesin mengepam air.

Dua mesin pertama ciptaannya adalah hasil pengubahsuaian shaduf dan yang ketiga saqiya di mana tenaga air digunakan menggantikan tenaga binatang.

Mesin yang sama seperti saqiya di letakkan di sungai Yazid di Damsyik bagi kegunaan rumah sakit yang terletak berdekatan sungai itu.

Hasil ciptaannya kelima ialah mesin yang menggunakan engkol, alat yang menghasilkan gerakan berterusan dan penemuan itu berjaya mencipta sejarah kerana engkol adalah peralatan mekanik paling penting bagi orang Eropah awal abad ke-15.

Al-Jazari mengembangkan mesin engkol yang dihubungkan dengan sistem rod pada mesin pengepam air dan ini dilakukan beliau pada 1206.

Beliau juga menghasilkan mesin yang digerakkan oleh air bagi menggerakkan piston yang saling berhubungan dengan paip penyedut pada dan ia adalah contoh prinsip double acting yang pertama.

Al Jazari kemudian mengumpulkan semua hasil karyanya berkaitan bidang teknikal yang lengkap dengan maklumat dari segi teori dan praktikal dalam buku berjudul Al-Jami Baim Al-Ilm wal Amal Al-Nafi Fi Sinat'at Al Hiyal.

Karyanya berbeza dengan karya ilmuwan lain kerana beliau memberi penerangan terperinci mengenai ilmu mekanikal yang mengandungi 50 peralatan yang dibahagikan kepada enam kategori.

Antaranya, jam air, alat mencuci tangan dan mesin pengepam air. Jam air adalah hasil kerja gemilang Al-Jazari yang dikagumi pada acara World of Islam Festival pada 1976.

Karya beliau juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia dan menjadi teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi kerana dilengkapi ilustrasi menakjubkan.

Dengan karya gemilangnya, ilmuwan dan jurutera Islam yang mengabadikan diri di istana Artuqid di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud telah membawa masyarakat Islam pada abad ke-12 kepada kejayaan.

Jurutera Inggeris, Donald Hill yang tertarik dengan karya Al-Jazari menterjemahkan bukunya pada 1974.

Pendekatan Al-Jazari yang menjadi asas kepada perkembangan teknologi industri pada abad ke-18, diakui pakar tempatan, pensyarah dan juga penyelidik Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Dr Wan Ramli Wan Daud.

Beliau bersama kumpulannya berjaya mencipta enjin menggunakan tenaga sel kimia berkuasa 200 watt bagi menggerakkan motosikal.

Menurut Wan Ramli, apa yang diperlukan sekarang ialah menyuntik semula semangat yang dijelmakan oleh ilmuwan seperti Al-Jazari, dengan menghasilkan ciptaan untuk kesejahteraan sejagat.[Ilmuwan Islam: Al-Jazari perintis ilmu mekanikal, kejuruteraan moden]

Monday, September 26, 2005

Ibnu Khaldun rintis ilmu sosiologi moden

Oleh Hasliza Hassan

PROFIL
GELARAN: Ibnu Khaldun.
TARIKH LAHIR: 732 Hijrah bersamaan 1332 Masihi.
TEMPAT LAHIR: Tunisia.
MENINGGAL DUNIA: 808 Hijrah bersamaan 1406 Masihi.


IBNU Khaldun mencetus pemikiran baru apabila menyatakan sistem sosial manusia berubah mengikut kemampuannya berfikir, keadaan muka bumi persekitaran mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi serta jiwa manusia itu sendiri.

Beliau juga berpendapat institusi masyarakat berkembang mengikut tahapnya dengan tertib bermula dengan tahap primitif, pemilikan, diikuti tahap peradaban dan kemakmuran sebelum tahap kemunduran.

Pandangan Ibnu Khaldun dikagumi tokoh sejarah berketurunan Yahudi, Prof Emeritus Dr Bernerd Lewis yang menyifatkan tokoh ilmuwan itu sebagai ahli sejarah Arab yang hebat pada zaman pertengahan.

Felo Amat Utama Akademik Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan (Istac), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Muhammad Uthman El-Muhammady pula melihat pendekatan Ibnu Khaldun secara sejagat.

Sumbangan Ibu Khaldun, perintis ilmu sosiologi moden dapat disaksikan melalui siri Ilmuwan Islam di TV3, malam ini.

Episod kali ini yang diterbitkan Mohd Fasil Mohd Idris, bakal membawa penonton mengenali lebih dekat ilmuwan kelahiran Tunisia yang banyak menghasilkan karya untuk rujukan umat Islam dan bangsa lain masa kini.

Dilahirkan di Tunisia, keluarga Ibnu Khaldun sebenarnya berasal dari wilayah Seville, Sepanyol, ketika dalam pemerintahan Islam.

Ketika zaman kanak-kanak, beliau mempelajari al-Quran daripada orang tuanya sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi sambil dibantu sejarawan dan ulama Tunisia serta Sepanyol.

Pada 1375, beliau berhijrah ke Granada, Sepanyol kerana mahu melarikan diri daripada kerajaan di Afrika Utara.

Bagaimanapun, keadaan politik Granada tidak stabil, lantas mendorong beliau untuk merantau ke Aljazair (bahagian utara Semenanjung Tanah Arab). Di sini, beliau tinggal di kampung kecil iaitu Qalat Ibnu Salama.

Di situ juga beliau menghasilkan beberapa karya terkenal termasuk al Ibar Wa Diwan al-Mubtad Wa al-Khabar. Kitab ini mengandungi enam jilid dan paling terkenal, kitab Mukaddimah.

Sehingga kini kitab itu menjadi rujukan umat Islam, khususnya dalam ilmu kajian sosial, politik, falsafah dan sejarah.

Kitab Mukaddimah menghuraikan beberapa peristiwa dalam kehidupan masyarakat, proses pembentukan negara, faktor kemajuan serta kemunduran, selain menerangkan beberapa perkara yang berkaitan bidang perniagaan, perindustrian dan pertanian.

Karya Ibnu Khaldun yang menakjubkan itu membolehkan beliau digelar sebagai Prolegomena atau pengenalan kepada pelbagai ilmu perkembangan kehidupan manusia di kalangan ilmuwan Barat.

Dalam pada itu, Ibnu Khaldun mengutarakan pandangannya bagi memperbaiki kesilapan dalam kehidupan menjadikan karya beliau seumpama ensiklopedia yang mengisahkan pelbagai perkara dalam kehidupan sosial manusia.

Kajian yang dilakukan Ibnu Khaldun bukan hanya mencakupi kisah kehidupan masyarakat ketika itu, malah merangkumi sejarah umat terdahulu.

Selain sebagai ilmuwan dalam bidang sosial, Ibnu Khaldun, mampu mentadbir dengan baik apabila dilantik sebagai kadi ketika menetap di Mesir.

Kebijaksanaannya mendorong Sultan Burquq iaitu Sultan Mesir ketika itu memberi gelaran Waliyuddin kepada Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun juga memajukan konsep ekonomi, perdagangan, kebebasan dan terkenal kerana hasil kerjanya dalam bidang sosiologi, astronomi, numerologi, kimia serta sejarah.

Beliau membangunkan idea bahawa tugas kerajaan hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya daripada keganasan, melindungi harta persendirian, menghalang penipuan dalam perdagangan dan menguruskan penghasilan wang.

Pemerintah juga melaksanakan kepemimpinan politik bijaksana dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan.

Dari segi ekonomi, Ibn Khaldun memajukan teori nilai dan hubung kaitnya dengan tenaga buruh, memperkenalkan pembahagian tenaga kerja, menyokong pasaran terbuka, menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan ke atas harga dan keuntungan.

Beliau turut menyokong perdagangan bebas dengan orang asing, dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat bekerja keras untuk diri mereka sendiri.

Wacana atau pemikiran Ibnu Khaldun turut diterjemah ke dalam kehidupan masyarakat moden yang mahu mengimbangi pembangunan fizikal dan spiritual seperti Malaysia yang sedang menuju status negara maju.

Secara teorinya, ilmu itu dikaitkan dengan soal manusia dalam masyarakat dan ahli sosiologi berharap ilmu berkenan dapat menjalinkan perpaduan serta membentuk penawar kepada krisis moral yang dihadapi masyarakat hari ini.

Istilah sosiologi walaupun dicipta tokoh kelahiran Perancis abad ke-19, Aguste Comte, kajian mengenai kehidupan sosial manusia sudah dihurai oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, 500 tahun lebih awal, pada usianya 36 tahun.
[Ilmuwan Islam: Pemikiran Ibnu Khaldun rintis ilmu sosiologi moden]

Saturday, September 24, 2005

Jabir Ibnu Hayyan: Bapa Kimia Dunia
Ilmuan Islam: Bahan penulisan Bapa Kimia Dunia diguna hingga kini


BAPA Ilmu Kimia Dunia, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, turut menyumbang kepada proses menyediakan pelapisan bahan antiair pada pakaian serta campuran bahan cat dan gris.

Selain itu, beliau mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia.

Idea eksperimen Jabir sekarang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur kimia terutama pada bahan logam, bukan logam, dan penguraian bahan kimia.

Beliau merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya:

 • Cecair (spirit), yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan, seperti pada bahan kapur barus (camphor), arsenik, dan ammonium klorida.

 • Logam, seperti emas, perak, timah, tembaga, besi.

 • Bahan campuran, yang boleh ditukar menjadi serbuk.

  Jabir cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah dan diabadikan sehingga kini. Ada 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya daripada bahasa Arab) dan ilmu kimia.

  Beliau yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen di dunia alkimia atau dalam erti kata lain, beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden.

  Pada abad pertengahan, risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia, termasuk kitabnya yang masyhur iaitu Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een, diterjemahkan ke bahasa Latin.

  Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya diterbitkan oleh orang Inggeris, Robert Chester pada 1444, dengan judul The Book of the Composition of Alchemy.

  Buku kedua, Kitab Al-Sab'een diterjemahkan oleh Gerard dari Cremona sementara Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom, Book of the Balances dan Book of Eastern Mercury.

  Pada 1678, seorang berbangsa Inggeris iaitu Richard Russel mengalih bahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection.

  Berbeza dengan pengarang sebelumnya, Richard adalah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber dan memuji ilmuwan itu sebagai seorang pendeta Arab dan ahli falsafah.

  Buku Richard kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah memberi impak serta pengaruh besar kepada evolusi ilmu kimia moden.

  Sungguhpun begitu, daripada semua karyanya, hanya sedikit saja yang diterjemah manakala sebahagian besar karyanya masih kekal dalam bahasa Arab.
 • Jabir pelopor bidang kimia gunaan


  KOTA Damsyik yang kini ibu negara Syria turut terkenal dengan peralatan pedang apabila Suyuf ad Damas atau pedang Damsyik pernah disebut dalam kitab Al-Kindi.

  Di Barat, keluli damascus (damascus steel) menjadi lambang mutu peralatan pisau dan pedang yang terbaik pembuatannya di dunia sehingga hari ini, malah senapang lama dua laras buatan tangan masih kekal dengan gelaran laras damascus.

  Warisan seni pertukangan logam di Damsyik melalui proses evolusi yang panjang sebelum tiba ke kemuncak kegemilangannya.

  Kemunculan logam baru bermutu tinggi bertitik tolak dari usaha seorang remaja, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan yang diberi gelaran �Si Geber dari Abad Pertengahan�. Dia turut dikenali �Bapa Ilmu Kimia Dunia�.

  Sejarah dan pencapaian tokoh ilmuwan yang menyinari tamadun Islam dengan penemuannya yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia ini, akan diceritakan menerusi episod keenam siri Ilmuwan Islam di TV3 malam ini.

  Siri kali ini yang memaparkan perkembangan bidang kimia turut mendapatkan pandangan pakar tempatan iaitu Prof Dr Ibrahim Abu Talib dari Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Dr Azman Jalar (Pusat Pengajian Fizik Gunaan, UKM)

  Kecemerlangan mengasaskan kaedah penyulingan pertama di dunia berjaya menempatkan diri Jabir sebagai ilmuwan terkemuka bidang perubatan dan kimia di Kufah (sekarang Iraq) sekitar 776 Masihi.

  Pada peringkat awal kerjaya, Jabir pernah berguru dengan Barmaki Vizier pada zaman Khalifah Abbassiyah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Bagaimanapun, beliau tidak mengambil bulat-bulat ilmu teori yang diajar kepadanya.

  Sebaliknya berusaha sendiri melakukan uji kaji sehingga berjaya menghasilkan proses penyulingan yang disebut taqtir menggunakan peralatan kaca dilengkapi corong panjang yang bertindak sebagai kondenser (alat pengental).

  Penemuan bahan mineral dan asid, yang disiapkan pertama kali dalam penelitian mengenai alembik (Anbique) membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah.

  Jabir banyak mengabdikan diri melakukan percubaan dan pengembangan kaedah asas ilmu kimia serta kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan.

  Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku.

  Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa Jabir meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap.

  Sumbangan paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk penyempurnaan pendekatan saintifik, seperti pada proses penghabluran, penyulingan, kalsinasi (penukaran logam kepada oksida dengan cara pembakaran), pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu.

  Beberapa kejayaan dalam bidang kimia ialah dalam penyediaan asid nitrik, hidroklorik, sitrik dan tartarik. Umum tidak mempertikaikan penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini.

  Kerana itulah, beliau diberi gelaran �Bapa Ilmu Kimia Moden� oleh rakan sejawatnya di seluruh dunia.

  Pemikir Barat, Max Mayerhaff, dalam tulisannya ada menyebut bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah, maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya Jabir Ibnu Haiyan.

  Tegasnya, Jabir adalah seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan.

  Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli, penyediaan bahan logam, bahan antikarat, tinta emas, penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca, bahan pengering pakaian dan penyamakan kulit.

  Ghazali beri nama Malaysia
  Sembang Sabtu: Ghazali beri nama Malaysia


  SAYA yang ubah nama Persekutuan Tanah Melayu kepada Malaysia, kata bekas Menteri Luar, Tun Mohd Ghazali Shafie, apabila ditanya mengenai sumbangan besarnya kepada negara yang mungkin ramai tidak mengetahui.

  Selepas 42 tahun pembentukan Malaysia ditubuhkan negeri di Semenanjung bergabung dengan Sabah, Sarawak dan Singapura pada 16 September 1963, akhirnya beliau mengakui bertanggungjawab menukar nama negara seperti yang dikenali sekarang.

  Ketika itu, Ghazali adalah seorang daripada empat anggota Suruhanjaya Cobbold di bawah Lord Cobbold yang terbabit secara langsung dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Tiga lagi anggota suruhanjaya itu ialah bekas Speaker Dewan Rakyat, Allahyarham Tun Dr Mohamed Zahir Ismail dan dua wakil British.

  Kini dalam usia 83 tahun, semangat perjuangannya masih kental. Malah, setiap tahun sejak merdeka beliau meraikan peristiwa sejarah itu, Ghazali masih ternanti-nantikan detik 12 malam pada 31 Ogos lalu, seolah-olah itulah kali pertama beliau mengalaminya

  Namun, ketika ditemui baru-baru ini, beliau seolah-olah memendam rasa sayu apabila melihat cara ulang tahun kemerdekaan disambut generasi sekarang.

  “Rasa sakit di sini,” katanya sambil mengarahkan tangannya yang menggeletar ke tengah dada, seolah-olah hatinya tercalar dan sakitnya bukan kepalang.

  “Sambutan kemerdekaan sekarang sudah jauh menyimpang,” katanya.

  Bagi Ghazali sambutan hari pembebasan negara daripada belenggu penjajah itu sudah bertukar menjadi pesta konsert di merata tempat di seluruh negara yang disiarkan secara langsung di televisyen, bukan lagi hari bagi menginsafi perjuangan kemerdekaan.

  Beliau yang dipertanggungjawab merangka Rukun Negara pada 1970 juga menyatakan rasa kesalnya kerana generasi sekarang tidak lagi mengenali ikrar itu, apalagi menghayatinya.

  “Mujurlah TV3 menyiarkan rancangan al-Kuliyyah khas sempena kemerdekaan, boleh juga saya menonton sesuatu kerana yang lainnya hanya konsert,” katanya.

  Beliau yang dipertanggungjawab merangka Rukun Negara pada 1970 juga menyatakan rasa kesalnya kerana generasi sekarang tidak lagi mengenali ikrar itu, apalagi menghayatinya.

  “Kalau semua ikut Rukun Negara, Malaysia hari ini boleh berjalan dengan betul, tidak ada korupsi, tetapi kita tak mahu ikut Rukun Negara, kita lupakan Rukun Negara,” katanya.

  Monday, September 12, 2005

  Al-Idrisi: pencipta glob dunia

  Ilmuwan Islam: Al-Idrisi pencipta glob dunia
  Oleh Hasliza Hassan

  sistem pemetaan hampir tepat menjadi warisan berharga serta rujukan orang awam, khususnya ilmuwan Eropah

  HARI ini lebih 2,000 satelit mengelilingi bumi berfungsi mengumpulkan maklumat sejelas mungkin supaya manusia dapat memahami fizikal bola angkasa yang menjadi kediaman mereka.

  Bagaimanapun, pada kurun ke-12, keadaan sebenar bumi sudah digambarkan tanpa teknologi angkasa oleh ilmuwan Islam, Al-Idrisi atau nama sebenarnya Abu Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Idris Al-Hammudi Al-Hasani Al-Qurtubi.

  Siri Ilmuwan Islam malam ini, terbitan Mohd Fasil Mohd Idris memaparkan gambaran mengenai bumi dan sistem pemetaan Al-Idrisi yang tidak bercanggah dengan ilmu geografi moden.

  Ketokohan beliau diakui ilmuwan masa kini, Prof Madya Mustapha Kamal Idris dari Jabatan Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Sastera Universiti Malaya, yang menggunakan perisian Al-Idrisi sebagai perisian utama untuk menghasilkan peta.

  Sementara Prof Dr Achaaban Ahmad, pensyarah Fakulti Sains Sosial, Universiti Hassan II, Casablanca, Maghribi, menerangkan rahsia peta Al-Idrisi yang dilakarkan secara terbalik.

  Al-Idrisi, tokoh ilmuwan dalam bidang geografi yang dilahirkan di persisiran pantai Sabtah di utara Maghribi pada 493 Hijrah bersamaan 1099 Masihi banyak menimba pengetahuan di Cordoba, Andulisia.

  Beliau banyak menitikberatkan ilmu geografi secara khusus membolehkannya menghasilkan penemuan baru dalam bidang itu dan menjadi ilmuwan Islam terawal menghasilkan peta dunia.

  Keistimewaan lukisan peta dunia yang dihasilkan Al-Idrisi menggunakan kaedah ilmiah tidak banyak bezanya dengan peta dunia yang ada sekarang.

  Beliau begitu gemar mengembara dan antara negara yang pernah dilawati ialah negara di Eropah, Asia Kecil selain mengharungi Laut Tengah.

  Kecintaannya terhadap dunia pengembaraan menjadikan beliau seorang yang terkenal dalam ilmu geografi.

  Ketika mengembara, Al-Idrisi tidak lupa membuat catatan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ditemui di negara yang dilawatinya.

  Selain itu, beliau mencatatkan mengenai kegunaan tanaman berkenaan sebagai ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan pelbagai penyakit.

  Beliau turut menterjemahkan nama ubat-ubatan itu ke dalam enam bahasa lain iaitu Sysiac, Greek, Parsi, Hindi, Latin dan Berber.

  Al-Idrisi juga diingati kerana kejayaannya membuat glob besar yang melakarkan garisan bulat dan peta dunia di atasnya.

  Beliau juga menentukan sempadan laut di kawasan Khatulistiwa yang tidak dapat ditentukan oleh ulama ketika zamannya.

  Selain itu, Al-Idrisi mengukur garis pusat bumi dan berjaya mendapat keputusannya, iaitu 22,900 batu bersamaan 42,185 kilometer.

  Ini tidak banyak berbeza dengan ukuran garis pusat yang sebenar, iaitu 40,068 kilometer.

  Ketika singgah di Sicily, beliau menjadi tetamu raja negara itu, Roger II, yang kemudian menitahkannya membuat glob lakaran peta dunia daripada perak.

  Al-Idrisi kemudian mengarahkan jurulukis dan jurupahat yang sangat pandai melukis benua, negara, lautan, sungai dan jalannya.

  Akhirnya glob dunia itu menjadi satu warisan sangat berharga dan rujukan orang awam, khususnya ilmuwan Eropah mengenai pandangan mereka berhubung dunia.

  Peta itu berjaya membantu mereka dalam pelbagai pengembaraan dan memudahkan pengembara mencari tempat baru di dunia.

  Peta itu juga dilengkapkan dengan ukuran panjang dan lebar yang tepat sesebuah kawasan.

  Al-Idrisi juga mengarang banyak buku antaranya Nuzhah Al-Musytaq Fi Ikhtiraq Al-Afaq, yang dikarang atas permintaan Raja Sicily, Roger II.

  Dalam buku itu, Al-Idrisi memasukkan semua maklumat yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya dan menambah pengetahuan yang diperoleh daripada pengembaraannya ke seluruh pelusuk dunia.

  Buku yang mengandungi lebih 70 jenis peta menjadi sumber rujukan penting bagi ilmuwan Eropah selama tiga abad.

  Sementara satu lagi hasil karya beliau bertajuk Rawdhah Al-Uns Fi Nuzhah Al-Nafs dan Al-Mamalik Wa Al-Masalik yang turut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi panduan kepada pengembara.

  Buku itu dilengkapi maklumat dan sifat sesebuah negara, tumbuh tumbuhan, haiwan, manusia, ekonomi serta tabiat mereka.

  Semua buku yang dihasilkan Al-Syarif Al-Idrisi terutama mengenai ilmu geografi popular di kalangan ilmuwan Timur dan Barat hingga ke hari ini.

  Persoalannya, Eropah dan Barat mengambil berat terhadap sumber ini dan menterjemahkan dalam bahasa mereka tetapi apakah yang kita lakukan sebagai umat Islam. Sekadar membiarkan sumber itu tanpa usaha mengumpul atau menyusunnya.

  Monday, August 29, 2005

  Abdullah Gymnastiar


  Gym, ayolah temani Rasul

  KH. Abdullah Gymnastiar, lahir di Bandung pada tanggal 29 Januari 1962 dari pasangan Leftenan Kolonel Haji Engkus Kuswara dan Ny. Hjh. Yeti Rohayati, sebuah keluarga yang dikenal relijius dan disiplin. Tak ingin disebut Kiai, atau Ustaz, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Aa Gym. Dari pernikahannya dengan Ninih Muthmainnah Muhsin – cucu Kiai Haji Mohamad Tasdiqin (Pengasuh Pondok Pesantren Kalangsari, Cijulang, Ciamis Selatan) – Aa Gym dikuruniai tujuh orang anak, yakni Ghaida Tsuraya, Muhammad Ghazi Al-Ghifari, Ghina Raudhatul Jannah, Ghaitsa Zahira Shofa, Ghefira Nur Fatimah, Ghaza Muhammad Al-Ghazali, dan Gheriya Rahima. Tak ketinggalan, dua puluh lima orang anak angkat yang menjadi anak asuh di keluarga ini.

  Latar belakang pendidikan Aa Gym memang tidak dibesarkan atau dididik di lingkungan pondok pesantren yang ketat - terutama pesantren dalam pengertian tradisional. Bahkan, guru pertama yang diakuinya adalah adiknya sendiri, Agung Gunmartin, seorang yang cacat, lumpuh, matanya juling, yang telinganya hampir tuli, yang tidak bisa bergerak. Namun adiknya ini sangat gigih, tetap rajin kuliah dan tak pernah lepas shalat tahajudnya. Meskipun untuk bernapas sudah susah sekali, dia tetap mendisiplinkan diri untuk ke masjid. Aa Gym dengan setia menggendong adiknya baik ke masjid maupun ke kampus.

  Lama kelamaan, keadaan sang adik terus melemah, duduk pun sudah tidak mampu. Tangannya sudah tidak dapat digerakkan lagi. Namun demikian, kondisi ini dihadapi sang adik dengan penuh kesabaran, tanpa mengeluh. "Sampai akhirnya dia meninggal di pangkuan saya, betul-betul adik saya itu meninggal di pangkuan saya ketika menghembuskan nafas terakhirnya." kata Aa Gym.

  Mimpi bertemu Rasulullah

  Pencarian jati diri Aa Gym memang diwarnai dengan beberapa peristiwa ‘aneh’, seolah-olah Allah sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pejuang di jalan-Nya. Bermula dari sebuah pengalaman langka: nyaris sekeluarga – ibu, adik dan dirinya sendiri – pada suatu ketika dalam tidur mereka secara bergiliran bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw. … Sang Ibu mendapati Rasulullah sedang mencari-cari seseorang… pada malam lainnya, giliran salah seorang adiknya bermimpi Rasulullah mendatangi rumah mereka. Ketika itu ayahnya langsung menyuruh Gymnastiar, "Gym, ayolah temani Rasul." Ketika ditemui, ternyata Rasul menyuruhnya untuk menyeru orang mendirikan solat.

  Beberapa malam setelah itu, Aa Gym memimpikan hal yang sama. Dalam mimpinya dia sempat ikut solat berjamaah dengan Rasulullah dan keempat sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. "Saya berdiri disamping Sayidina Ali, sementara Rasulullah bertindak sebagai imam." katanya. Namun, sebelum mimpi ini, terlebih dahulu Aa Gym bermimpi didatangi seorang tua berjubah putih bersih yang kemudian mencuci mukanya dengan ekor bulu merak yang disaputi bulu madu. Setelah itu, orang tersebut berkata bahawa insyaAllah, kelak dia akan menjadi orang yang mulia.

  Setelah peristiwa mimpi itu, mulai banyak peristiwa lain yang mengoncangkan batinnya. Masa-masa penuh peristiwa spiritual itu dijalani selama beberapa saat, yang membuat benar-benar ‘mabuk kepayang’ kepada Allah SWT. Selama dalam proses itulah, Aa Gym bertemu dengan empat orang ulama yang sangat mengerti keadannya, yang mengatakan bahwa Aa Gym telah dikaruniai ilmu laduni, yakni dengan secara langsung dibukakan hati untuk mengenal-Nya, tanpa melalui proses riyadhah. Demikian juga Kiai Haji Khoer Affandi, ulama tasawuf terkenal yang semasa hidupnya adalah pemimpin Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, mengatakan bahawa dirinya telah dikaruniai ma’rifatullah.

  Beberapa saat setelah menimba ilmu kepada keempat ulama itu, Allah swt mengaruniakan kemudahan sehingga lidah dan pikirannya dimudahkan untuk menjelaskan segala sesuatu.

  Pesantren dan Perniagaan

  Kini, Aa Gym menjadi pimpinan di Pesantren Daarut Tauhiid yang berdiri sejak tahun 1990 dan telah tersebar di tiga kota: Bandung, Jakarta dan Batam. Strategi dakwah yang dilakukan di Daarut Tauhiid lebih diarahkan untuk membangun kekuatan akhlak dan ekonomi. Orientasi perbaikan akhlak dilakukan lewat pengembangan konsep Manajemen Qolbu, sedangkan aspek ekonomi ditandai dengan pengembangan sejumlah unit usaha antara lain minimarket, BMT, penerbitan, sanggar busana muslimah, wartel, kerajinan tangan, percetakan, radio, rekaman, dan production house.

  Dengan motto Dzikir, Fikir, Ikhtiar; Daarut Tauhiid berusaha membentuk insan yang ramah, santun berwibawa, rajin, terampil cekatan dan tidak menyia-nyiakan waktu, karena hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat kelak

  Pautan:
  -KH Abdullah Gymnastiar Tawarkan Damai dan Manajemen Qalbu
  -MQ Aa Gym
  -CyberMQ

  Wednesday, August 17, 2005

  Achmad Albar, Sang Ikon

  Ahmad Albar & Rini, 1996
  SATU-satunya anggota God Bless yang tidak pernah meninggalkan grup itu cuma Achmad Albar. Satu-satunya penyanyi rock angkatan 1970-an yang masih "laku" dalam rekaman maupun panggung sampai saat ini adalah Albar sendiri.

  IA tampil di Kuala Lumpur (Malaysia), 7 Februari 2004, bersama God Bless untuk memeriahkan ulang tahun grup rock Malaysia, Search. Seusai konser, Albar langsung bergabung dengan 11 penyanyi pujaan remaja dewasa ini: Duta (Sheila On 7), Armand Maulana (Gigi), Fadly (Padi), Kikan (Coklat), Andy (/rif), Roy (Bumerang), Warna, Audy, Ratu, Rio Febrian, dan Glenn. Mereka bersama-sama menyanyikan Rumah Kita yang diambil dari album God Bless, Semut Hitam.

  Semut Hitam menjadi bagian dalam album Tribute To Ian Antono, produksi Sony Music Indonesia. "Tua-tua keladi, makin tua makin jadi", itulah pepatah yang cocok bagi Albar, sebagaimana ditulis Kompas edisi 7 Desember 1997. Dalam usianya yang menjelang 58 tahun, pria kelahiran Surabaya, 16 Juli 1946, yang bernama asli Achmad Syech Albar, sudah berkiprah dalam rekaman musik rock selama 34 tahun. Lagu-lagu ciptaan Albar sempat menduduki anak tangga di Belanda, seperti Don’t Spoil My Day dan Tell Me The World yang ia nyanyikan bersama Clover Leaf tahun 1970.

  Setelah bermukim selama delapan tahun di Negeri Kincir Angin itu sejak 1965, anak keempat hasil pernikahan Syech Albar dengan Farida Alhasni ini kembali ke Tanah Air dan mendirikan God Bless bersama Fuad Hassan (drum), Donny Fattah (bass), Jockie Soeryoprayogo (keyboard), dan Ludwig Lemans (gitar). Pertama kalinya mereka tampil di Taman Ismail Marzuki (TIM) tanggal 5 Mei 1973.

  "Mengapa Ludwig? Karena kami sudah bergabung di Clover Leaf dan saya tahu kebolehannya bermain gitar dan menata musik. Lagi pula dia lahir di Indonesia sehingga saya harap dia bisa beradaptasi dengan kultur Indonesia," ujar Albar tentang rekannya dari Belanda yang juga sempat tampil dalam pesta musik alam terbuka terbesar dan yang pertama kali diadakan di Indonesia, Summer 28. Konser ini berlangsung 16 Agustus 1973 di Ragunan, Pasar Minggu.

  Walaupun hanya bertahan beberapa bulan di Jakarta, Ludwig memanfaatkan waktunya dengan menghasilkan sebuah rekaman berisi 10 lagu bersama Deddy Dores, Donny, dan Fuad pada bulan September 1973 dalam grup yang mereka namakan The Road. Bersama God Bless, Ludwig juga muncul dalam film komedi berdurasi 95 menit berjudul Ambisi, arahan sutradara Nya Abbas Akup.

  Superstar

  Album Godbless Vs SearchSejak penampilannya yang pertama bersama God Bless di TIM, Albar melesat bagaikan meteor menyisihkan bintang-bintang yang banyak bertebaran di langit. Dia menjadi superstar. Majalah Tempo edisi 27 September 1975 menjadikan dia sebagai laporan utama dengan memajang foto Albar di sampul depan.

  "Di atas pentas, tubuhnya yang tampak tipis sering dibalut pakaian yang agak aneh. Kadang hanya memakai singlet atau rompi, sepatu bot setinggi lutut, atau semacam mantel hitam mirip punya Zorro. Mik yang dipegang pada gagangnya sering diangkat-angkat, dihujam-hujamkan. Kadang diputar-putar di atas kepalanya, seperti atlet pelempar martil," tulis Tempo tentang Albar yang tingginya 1,76 meter dan beratnya 60 kilogram itu.

  Gaya Albar di panggung ini mengilhami gerakan Camelia Malik pada awal kariernya sebagai penyanyi bersama grup dangdut Tarantulla pimpinan Reynold Panggabean tahun 1979. Camelia adalah adik Albar satu ibu dan ayahnya adalah tokoh perfilman Indonesia, Djamaludin Malik.

  Sejak itu majalah-majalah, seperti Aktuil, Top, dan Junior berkali-kali melakukan seperti yang dilakukan Tempo. Waktu itu Albar hanya berkibar di atas panggung dan membawakan lagu-lagu grup rock mancanegara, seperti Deep Purple, Led Zeppelin, Kansas, Yes, dan sebagainya. Satu-satunya lagu ciptaan sendiri yang dibawakan adalah She Passed Away, karya Albar dan Donny yang terinspirasi dari mitologi Yunani, Helen Of Troy.

  Albar semakin kukuh setelah terbitnya album God Bless yang diproduki dengan berani oleh Johanes Soeryoko dan Imran Amir dari perusahaan rekaman Pramaqua (Prambors-Aquarius), Huma Di Atas Bukit (1976). Soalnya, pada era tahun 1970-an itu, rekaman lagu-lagu rock Indonesia belum lazim dan dianggap sulit menembus pasar yang didominasi lagu-lagu pop.

  Sayang, Huma Di Atas Bukit yang menjadi lagu film Laila Majenun, ternyata belakangan terbukti merupakan adaptasi secara bulat-bulat alias contekan dari nomor Firth Of Fifth karya Genesis dalam album Selling England By The Pound. Ironisnya, Huma Di Atas Bukit yang kasetnya diterbitkan kembali tahun 1990 justru membawa Albar memperoleh penghargaan sebagai Penyanyi Terbaik versi BASF Awards tahun 1991.

  Lagu ciptaan God Bless lainnya, seperti Setan Tertawa, Gadis Binal, Rock Di Udara, Sesat , dan She Passed Away memperlihatkan potensi Ian Antono, Jockie, Donny, dan Teddy Sudjaya (drum) sebagai pelaku rekaman yang andal. Donny, misalnya, setelah menyelesaikan album ini langsung membuat album solo D&R dan mengajak Albar membawakan lagu Bawaku Serta.

  Ian semakin menaikkan supremasi Albar lewat duetnya dengan Ucok Harahap dengan lagu Neraka Jahanam tahun 1977. Jockie naik daun dengan Badai Pasti Berlalu pada tahun berikutnya dan Teddy memopulerkan Anggun C Sasmi dengan lagu Tua Tua Keladi beberapa tahun kemudian.

  Majalah Aktuil menobatkan Albar sebagai vokalis terbaik 1976, yang membuat bahagia pemilik rambut kribo yang berlingkaran 75 sentimeter ini. Ia sukses membawakan lagu Jelaga, salah satu dari 10 lagu terbaik versi Lomba Cipta Lagu Prambors tahun 1977. Guruh Soekarnoputra yang baru menyelesaikan rekaman Guruh Gipsy dengan memadukan unsur musik Indonesia (terutama musik Bali) dengan musik Barat, dan mementaskan karyanya itu dalam pergelaran bersama kelompok tari kontemporer Swara Mahardhika di Jakarta, 6-7 Januari 1979, mengajak Albar membawakan lagu Anak Jalanan di atas panggung.

  Album Neraka Jahanam yang sukses di pasar diikuti album Duo Kribo kedua, Pelacur Tua (1978), pada saat Albar sibuk merancang pernikahannya dengan Rini S Bono tanggal 28 April 1978. Rini adalah lawan mainnya dalam film Laila Majenun arahan sutradara Sumanjaya. Duo Kribo masih berlanjut dengan album ketiga, Panggung Sandiwara, karya Ian dengan lirik Taufik Ismail. Lagu itu adalah satu-satunya yang bukan lagu God Bless yang paling sering dibawakan band itu di atas panggung.

  Dangdut

  Dengan prakarsa wartawan majalah musik Junior, Masheri Mansyur, pada tahun 1979 Albar membuat rekaman dangdut, Zakia, dengan honor Rp 25 juta. Meskipun banyak dikecam penggemar musik rock waktu itu, setelah album tersebut diterbitkan Ramli Rukman dari Sky Records, pujian justru berdatangan. Ian memperlihatkan kepiawaiannya sebagai seorang gitaris, pencipta lagu, dan penata musik. Berawal sebagai pemusik pop dan rock, sentuhan Ian pada dangdut ternyata membawa angin segar bagi jenis musik yang paling banyak penggemarnya ini.

  Album ini berisi sembilan lagu. Enam karya Albar adalah Zakia, Karena Harta, Mawar Merah, Raja Kumbang, Tuhan Ada, dan Beku. Tiga lainnya adalah Pernyataan (M Harris), Obral (Titiek Puspa), dan Raja Sehari (Ian). Bisa dikatakan album ini adalah salah satu masterpiece Ian dan sukses Zakia nyaris membawa Albar kebablasan terus berdangdut. Tanpa Ian, Albar terus berdangdut dan menerbitkan album Dangdutnya Albar, yang sepenuhnya didukung pemusik dan pencipta lagu dangdut.

  Albar bahkan tampil dalam film Irama Cinta dengan ratu dangdut Elvy Sukaesih dan berduet membawakan lima lagu: Aku Bahagia, Rasa Berdebar, Seharusnya Kau Tahu, Engkau Jauh, dan Lintah Darat. Vokal Albar yang sedang berada pada masa terbaiknya ternyata tidak mudah mengimbangi vokal Elvy yang khas dangdut.

  "Memang saya mengalami kesulitan waktu itu. Untuk menyanyi bercengkok dangdut tidak bisa saya lakukan dengan baik," kata Albar. Dihadapi vokal Elvy, tentu saja Albar terpaksa mengurangi vokal rock-nya sehingga terdengar seperti penyanyi pop. Rasa Berdebar, misalnya, bisa dikatakan sebagai pop dangdut.

  Masuknya God Bless kembali ke studio untuk kedua kalinya tahun 1980 yang menghasilkan album Cermin menyebabkan langkah Albar di dangdut terhenti. "Soalnya setelah rekaman kami harus mengadakan tur, jadi saya harus kembali ke jalur musik rock," ungkap Albar.

  Setelah album kedua itu, God Bless bisa dikatakan di antara "ada atau tiada" selama tujuh tahun berikutnya. Pada saat-saat vakum itu, sebagai penyanyi ternyata Albar terus berkibar, di panggung maupun rekaman. Di sini terbukti Albar bisa bekerja sama dengan siapa saja. Meskipun di atas panggung sering bersaing, dia bisa juga berduet dengan Gito Rollies lewat nomor Donna Donna, yang musiknya diaransemen Mus Mujiono.

  "Saya tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai penyanyi saya membutuhkan lagu dan musik. Untuk pertunjukan saya membutuhkan promotor, jadi saya merasa harus bisa bergaul dengan siapa saja dan bekerja sama dengan mereka," kata Albar.

  Dunia Huru Hara adalah album solonya dengan dukungan lagu-lagu ciptaan Areng Widodo yang berisi 10 lagu: Kupanggil Namamu, Lembah Damai, Derita Jiwa, Burung Poutih, Balada Gadis Buta, Dunia Huru Hara, Hai Kamu, Kerinduan, Untukmu, dan Jalan-Jalan Hidupku. Meskipun lagu-lagu album ini lebih pop dari album God Bless, sekali-kali keluar juga ciri vokal rocknya.

  Lagu-lagu dalam album Albar bersama Fariz RM, Secita Cerita, membawanya ke warna Fariz. Demikian juga dalam album lainnya bersama Fariz, Langkah Pasti ataupun Scenario. Albar semakin mempertegas bagaimana dia bisa bekerja sama dengan baik, seperti dalam duetnya dengan Farid Harja, 1...2...3... dalam album Tangan Baja. Hidupnya vokal Albar dalam album ini tidak bisa dimungkiri karena hadirnya Ian sebagai penata musik.

  Ikon

  Album Ahmad AlbarSyair Kehidupan adalah album solo Albar bersama Ian pada tahun 1980. Ciri khas Albar sepenuhnya muncul di sini, sebagaimana ketika dia menyanyi untuk God Bless. Tampaknya, Ian tahu betul kelebihan vokal Albar dan memanfaatkannya secara maksimal untuk menghidupkan sebuah lagu.

  "Dia adalah penyanyi yang mengikuti apa yang dikehendaki seorang penata musik. Bahwa Albar bisa bergaul dan bekerja sama dengan siapa saja, saya kira benar juga. Selama bekerja sama dengan saya, baik di God Bless, Gong 2000, maupun album-album solonya, dia selalu memuaskan," ujar Ian.

  Meskipun demikian, ketika membentuk Gong 2000 bersama Yaya Muktio (drum), Harry Anggoman (keyboard), dan Donny, Ian pada awalnya berencana mencari penyanyi baru. "Ada satu penyanyi yang sudah kami setujui bersama, tetapi setelah kami amati ternyata belum bisa dikedepankan," ujar Ian Antono.

  Hal ini dibenarkan Albert Wijaya yang bersama Ian menggagas berdirinya Gong 2000. "Akhirnya kami memutuskan mengajak Albar karena dia masih yang terbaik," kata Albert. Konser Gong 2000 tanggal 26 Oktober 1991 di Parkir Timur Senayan memuaskan sekitar 100.000 penonton dengan peralatan sistem suara berkekuatan 120.000 watt dan lampu berkekuatan 300.000 watt.

  Grup ini menghasilkan empat album: Bara Timur (1991), Gong Live (1992), Laskar (1993), dan Prahara (2000). Di sini Albar nyaris sempurna melahirkan God Bless kedua. Penggemar tampaknya tidak peduli apakah yang mereka dengar Gong 2000 atau God Bless, yang penting ada Ian, Donny, dan Albar.

  Bukan hanya di kalangan musik rock saja Albar berkiprah. Dia juga membawakan Rahasia Semesta dalam Festival Lagu Pop Nasional XI tahun 1983. Kerja samanya pun semakin melebar ketika menjadi bintang tamu Oddie Agam dalam lagu Menangis Tak Berlagu. Kemudian bersama-sama Nicky Astria, Ikang Fawzi, dan Ian, Albar melalui Pakar Rock menghasilkan album Jangan Bedakan Kami dan Katakan Kita Rasakan (1988).

  Akan tetapi, Albar juga masih sempat kembali bekerja sama dengan Areng dan menghasilkan Dunia Dibakar Api (1988), lalu duet lagi dengan Gito Rollies lewat Kartika (1989). Ia juga bersolo sendirian dengan album Bis Kota (1990), Giliran Siapa (1991), Rini Tomboy (1991), Menanti Kepastian (1992), Bunga Kehidupan (1994), Biarlah Aku Pergi (1994), dan Kendali Dendam (1995). Bersama Nicky Astria ia menghasilkan Jangan Ada Luka (1996).

  Tahun 2004 Sony Music menawari Albar untuk menyanyikan Rumah Kita bersama penyanyi-penyanyi yang seusia dengan anak-anaknya. Adapun tiga putranya, Fauzy (24), Fahry (23), dan Fadly (22), sekarang tinggal di Amerika Serikat bersama Rini S Bono yang bercerai dengan Albar tanggal 30 September 1994.

  Pemeran film Djenderal Kantjil (1958) ketika usianya baru 12 tahun ini telah melintas batas generasi untuk tetap berekspresi. "Dengan pribadinya yang mengesankan dan kemampuan vokalnya, dia memang belum ada gantinya dewasa ini," komentar Jan Djuhana, seorang manajer Sony Music Indonesia.

  Kalau begitu, adakah yang sangsi jika dia disebut sebagai ikon musik rock Indonesia? (Theodore KS)

  Monday, July 04, 2005

  Imam Muhammad Dahlan: Ulama Jawa termasyhur di Selangor

  Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

  SEWAKTU Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani sebagai Syeikhul Islam Selangor, pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman, terdapat ramai ulama yang datang dari pelbagai pelosok dunia Melayu di kerajaan Selangor. Di antara mereka ada yang sengaja diajak oleh Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani, dan ada juga yang datang dengan kemahuan sendiri. Sebagaimana beberapa siri yang lalu telah diperkenalkan ulama yang berasal dari Jawa yang terkenal di peringkat antarabangsa, kali ini diperkenalkan pula ulama yang berasal dari Jawa yang berperanan di Kerajaan Selangor dan sekitarnya. Beliau aktif dalam penyalinan kitab-kitab bahasa Arab, menterjemah beberapa kitab yang dipandang penting ke bahasa Jawa, menulis karangan sendiri dalam bahasa Jawa dan hanya sedikit jumlahnya yang ditulis dalam bahasa Melayu.

  Sebelum membicarakan ulama yang dimaksudkan lebih terperinci di bawah ini, saya petik tulisan beliau sendiri yang ditulis dalam bahasa Arab dan di bawahnya diberi gantungan bahasa Jawa, terjemahan maksudnya sebagai berikut, ``... Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan al- Minhaj Perumpung, Kebumen, Jawa. Orang tua lelaki berasal dari Banjarnegara. Kemudian berpindah ke Kampung Perumpung, Kebumen. Kemudian berpindah ke Negeri Si-

  ngapura. Kemudian berpindah ke Klang. Kemudian beliau meninggal dunia, dikuburkan di Simpang Lima, Klang, Selangor.'' Haji Muhammad Dahlan lahir pada 26 Rejab 1313 H/12 Januari 1894 M dan wafat di Madinah, Zulhijjah 1398 H/November 1978 M

  Imam Muhammad Dahlan mempunyai ramai keturunan yang belum sempat saya ungkapkan, tetapi yang dapat disentuh adalah seorang cucunya Ahmad Shukri bin Haji Ghazali, iaitu Imam Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Bahawa ibu Ahmad Shukri bernama Hajah Badariah, iaitu anak kepada Imam Haji Muhammad Dahlan yang dibicarakan ini. Haji Ghazali bin Haji Siraj, ayah Ustaz Haji Ahmad Shukri, adalah salah seorang murid Imam Haji Muhammad Dahlan. Haji Ghazali bin Haji Siraj dalam tahun 2005 ini memperoleh Tokoh Keluarga Mithali Negeri Selangor 2005.

  KARYA-KARYANYA BERBAHASA ARAB

  1. Kitabul Faraidh, diselesaikan malam Sabtu, Rabiulawal 1341 H/November 1921 M. dalam bentuk manuskrip asli. Kandungannya membicarakan kaedah membahagi pusaka

  2. Mukhtasharut Tarkibil Jurumiyah, mulai menulis pada 14 Zulhijjah 1347 H di Kapar Road Klang, Selangor. Dalam bentuk manuskrip asli. Kandungannya membicarakan ilmu nahu untuk peringkat kanak-kanak.

  3. Khutbah Jumaat, diselesaikan pada hari Isnin, akhir Syawal 1350 H. Kandungan khutbah Jumaat yang pertama dan kedua yang ditulis dalam bahasa Arab untuk Kerajaan Selangor dalam masa pemerintahan Sultan Sulaiman bin Sultan Musa bin Sultan Abdus Samad. Dalam bentuk manuskrip asli.

  Karya salinan dalam bahasa Arab pula adalah sebagai berikut:

  1. Qazhun Niyam fima yata'allaqu bish Shiyam, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Manuskrip salinan daripada cetakan awal bulan Syaaban 1321 H, tanpa menyebut nama percetakan. Karangan Saiyid Utsman Betawi. Nama penyalin yang pertama Ahmad Dahlan bin Abdullah, disalin pada 2 Rejab 1324 H. di Darat Semarang. Disalin yang kedua daripada salinan yang pertama oleh Muhammad Dahlan bin Muhammad Minhaj berasal dari Kampung Perumpung, Kebumen, pada 25 Rabiulawal 1340 H. Kandungannya membicarakan tentang ilmu falak.

  2. Shiaghu Shalawati `alan Nabiyi Shallallahu alaihi wa Sallam, tanpa tarikh. Nama pengarang asal Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan. Salinan di-

  selesaikan pada malam Selasa, awal Safar 1350 H. Salinan ini ialah daripada naskhah yang pernah dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1316 H. Kandungannya membicarakan pelbagai selawat atas Nabi s.a.w. terutama Shalawat Saiyidi Syeikh Ahmad al-Badawi dan Shalawat Saiyidi Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. Kandungan tambahan ialah mengenai tasawuf.

  3. Syarhu `Uqudil Lujjain fi Bayani Huquqiz Zaujain oleh Syeikh Nawawi al-Bantani. Diselesaikan waktu Dhuha, hari Ahad 27 Muharam 1294 H. Salinan diselesaikan di Sungai Pinang, Klang, Selangor pada hari Khamis, waktu Dhuha, 25 Zulkaedah 1351 H. Kandungannya membicarakan hak-hak dan adab orang yang bersuami dan beristeri

  4. Sulukul Jadah wa zalatuz Zulumah wal Mu'anadah liman Raghaba fi Iqamatil Jum'ati ma'al I'adah, tanpa tarikh. Salinan diselesaikan pada malam Ahad, 24 Syaaban 1362 H. Kandungannya membicarakan sembahyang Jumaat, perbahasan yang terpenting mengulangi sembahyang Zuhur sesudah Jumaat (i`adah). Merupakan syarah karya Syeikh Salim bin Samir al-Hadhrami (wafat di Betawi) yang berjudul Lum'atul Mafadah fi Bayanil Jum'ati wal Mu'adah.

  5. Al-Khal'atul Fikriyah fi Syarhil Minhatil Khairiyah, tanpa tarikh. Kitab ini adalah karya Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Manuskrip salinan daripada yang pernah dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1315 H. Keadaan manuskrip sangat uzur. Kandungannya merupakan Syarh Hadits Arba'in (Hadis Empat Puluh) berdasarkan yang disyairkan oleh Syeikh Syihabuddin Ahmad al-Qasthallani dalam Hadis Bukhari yang berasal daripada perkataan al-Hafizh Abi Bakr al-Burqaini .

  6. Tuhfatul Murid `ala Jauharatit Tauhid, tanpa tarikh. Salinan oleh Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan Minhaj, juga tanpa tarikh. Kandungannya membicarakan akidah Ahlis Sunnah wal Jama'ah

  7. Bab Hawasyi minar Rumuz `ala Jauharatit Tauhid, tanpa tarikh. Salinan oleh Haji Muhammad Dahlan bin Kiyahi Hasan Minhaj, juga tanpa tarikh. Kandungannya membicarakan rumuz nama beberapa orang ulama yang terkenal, cukup menyebut beberapa huruf saja, tanpa menggunakan nama yang panjang. Kegunaannya adalah untuk memudahkan membaca kitab-kitab syarah dan hasyiyah yang hanya menggunakan huruf-huruf Abjad.

  Setelah kita mengetahui karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj dalam bahasa Arab dan karya salinan, terdapat lagi karya yang beliau tulis dalam bahasa Jawa. Hasil karya beliau yang ditulis dalam bahasa Jawa lebih banyak. Nampaknya tentang bahasa Melayu kurang beliau kuasai jika dibandingkan dengan bahasa Arab, apatah lagi jika dibandingkan dengan bahasa Jawa. Sewaktu saya menulis artikel ini, saya belum menemui kitab karya beliau dalam bahasa Melayu.

  Yang ada beliau tulis dalam bahasa Melayu hanyalah berupa catatan yang pendek-pendek. Sungguh pun karya-karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj dalam bahasa Jawa banyak yang penting-penting, namun saya tinggalkan saja kerana kekurangan ruangan untuk membicarakannya. Insya-Allah mengenainya akan dibicarakan dalam sejarah hidup beliau yang lebih lengkap pada waktu-waktu yang akan datang.

  ULAMA DUNIA MELAYU

  Daripada semua karya Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj, terdapat nama-nama penting para ulama yang berasal dari dunia Melayu atau ulama dunia luar yang ada hubungannya dengan dunia Melayu.

  Daripada informasi ini dapat dihubungkaitkan untuk menjejaki sanad atau salasilah dengan keilmuan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj. Nama-nama yang dimaksudkan ialah seumpama Sayid Utsman Betawi, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Ahmad al-Fathani dan Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Ulama Arab pula di antaranya ialah Saiyid Abi Bakri Syatha, Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Utsman ad-Dimyathi dan lain-lain.

  Dapat dipastikan semua ulama yang tersebut mempunyai hubungan sanad atau salasilah pelbagai bidang keilmuan Islam. Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj mempu-

  nyai pertalian sanad/salasilah de-

  ngan Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tarmasi. Kemungkinan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj adalah murid kepada adik ulama ini, ialah Kiyai Haji Muhammad Dimyathi bin Abdullah at-Tarmasi (wafat 1934 M) kerana nama ini ada beliau sebut dalam tulisannya.

  Sahabat

  Oleh itu sekurang-kurangnya sebuah karya Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi, mengenai hadis yang berjudul Al-Khal'atul Fikriyah telah beliau salin. Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi adalah sahabat Tok Kenali Kelantan, Mufti Haji Abdullah Fahim dan lain-lain. Semua mereka adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Syeikh Ahmad al-Fathani adalah murid Sayid Abi Bakri Syatha.

  Sekali gus beberapa orang murid Syeikh Ahmad al-Fathani termasuk ulama-ulama yang tersebut juga sempat belajar kepada Sayid Abi Bakri Syatha. Dari sini bermula sanad pelbagai keilmuan Islam yang naik kepada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada zaman itu. Syeikh Ahmad al-Fathani dan gurunya Sayid Abi Bakri Syatha sebagai murid kepada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan. Syeikh Nawawi al-Bantani juga murid Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan walau pun kedua-duanya sebaya umur. Daripada Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan naik kepada Syeikh Utsman ad-Dimyathi dan seterusnya hingga akhir sanad.

  Ada persamaan jenis tarekat yang diamalkan Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani, Syeikhul Islam, Selangor dan Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj. Kedua-duanya mengamalkan Thariqat Syathariyah. Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani mendapat tawajjuh dan bai`ah Thariqat Sythariyah daripada Syeikh Wan Ali Abdur Rahman Kutan al-Kalantani, tetapi Imam Muhammad Dahlan Hasan Minhaj mendapat tawajjuh dan bai`ah Thariqat Syathariyah daripada Syeikh Haji Muhammad Ali Sejangkang.

  Penyelidikan

  Bagaimanakah biografi Syeikh Haji Muhammad Ali Sejangkang masih memerlukan penyelidikan. Sejangkang berada di dalam Selangor, sedangkan ulama yang tersebut masih di dalam `selubung' yang masih belum `terselakkan'. Kedua-dua salasilah di atas bertemu pada Syeikh Muhammad As'ad. Daripada Syeikh Muhammad As'ad melalui muridnya, ulama yang sa-

  ngat terkenal, iaitu Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani turun ke bawah termasuklah Tengku Mahmud Zuhdi al-Fathani. Daripada Syeikh Muhammad As'ad melalui muridnya Syeikh Haji Asy'ari, yang juga masih belum terungkapkan, turun ke bawah termasuklah Imam Muhammad Dahlan bin Hasan Minhaj.

  Untuk lebih jelas tentang Silsilah Thariqat Syathariyah Imam Muhammad Dahlan dapat dibaca dalam kertas kerja yang berjudul Sanad Keilmuan Syeikh Ahmad Al-Fathani dan Ulama Selangor, yang dibahas (dibentangkan) pada hari Ahad, 20 Rabiulakhir 1426 H/29 Mei 2005 M. di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan.

  Selain mengamalkan Thariqat Syathariyah, Imam Muhammad Dahlan bin Muhammad Minhaj juga mengamalkan dua tarekat yang lain, iaitu Thariqat Khalwatiyah dan Thariqat `Ulwiyah /Thariqat `Alawiyah. Keterangan lanjut kedua-dua tarekat ini terpaksa ditangguhkan kerana kekurangan ruangan.

  Saturday, July 02, 2005

  Akbar Tandjung : Dunia Politik Sudah Mendarah Daging

  "Semasa kecil ia pernah bercita-cita menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Namun tidak kesampaian karena ia menggunakan kaca mata minus. Saat ini kegiatannya lebih banyak dihabiskan dengan menjadi mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta".

  Lama tak terdengar setelah tak lagi menjabat Ketua Umum Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Akbar Tandjung kembali dalam dunia perpolitikan. Namun bukan dalam politik praktis, melainkan studi politik.

  Lahir di desa Sorkam, sekitar 30 km dari kota Sibolga (Tapanuli Tengah - Sumut), pada 14 Agustus 1945 dengan nama lengkap Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung, mantan Ketua Umum DPR RI tersebut mendirikan Akbar Tandjung Insitute (ATI), lembaga studi dengan kajian bidang politik. awal Mei lalu, mantan menteri di era Orde Baru itu menggelar acara pembukaan ATI di sebuah hotel berbintang.

  Pada umur 7 tahun, Akbar yang merupakan anak ke-13 dari 16 bersaudara, putra-putri pasangan Zahiruddin dan Hj Siti Kasmijah, sudah menjadi yatim. Dunia politik praktis sangat dekat dengan kehidupan Akbar Tandjung kecil. Ini dikarenakan almarhum ayahnya, Zahiruddin, seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam, disamping sebagai seorang pedagang yang sukses. Beberapa orang kakaknya bahkan menjadi tokoh dari beberapa partai atau organisasi massa pada saat itu.

  Kehidupan Akbar diwaktu kecil menurut keluarganya biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol apalagi Akbar kecil bisa dibilang merupakan anak yang pendiam. Bahkan disaat kecil ia pernah bercita-cita ingin menjadi anggota TNI Angkatan Laut, namun tidak dilaksanakannya karena ia memakai kaca mata minus.

  Saat menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan aktif berorganisasi, nama Akbar Tandjung mulai berkibar. Keterlibatannya didunia politik saat ia yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dalamt penggayangan G-30-S PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (KAMI- UI) dan Laskar Ampera "Arief Rahman Hakim". Akbar merupakan salah satu aktivis dari Angkatan 66.

  Pada tahun 1967 hingga 1968, ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dam Mejelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta (1969) dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI (1972 - 1974).

  Ia juga terlibat dalam pendirian Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) dengan nama Kelompok Cipayung), mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, 1973) kemudian 1978 sampai 1981 menjadi ketua umumnya. Mendirikan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan menjadi ketuanya pada tahun 1978.

  Setelah malang melintang di Partai Golkar, Akbar Tandjung berhasil menjadi ketua umum pada tahun 1998 - 2003, namun kalah dari Jusuf Kalla pada tahun 2004 yang lalu. Sejak saat itu, Akbar Tandjung seakan tenggelam dari dunia politik praktis.

  Terlalu aktif berorganisasi dan berjuang, membuat Akbar Tandjung terlambat meraih gelar insinyurnya. Bahkan baru menikah tahun 1981 menjelang usia 36 tahun, dengan seorang putri Solo bernama Dra. Krisnina Maharani, MSi. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putri yaitu Fitri Krisnawati, Karnia Krissanty, Triana Krisandiri, dan Sekar Krisnauli.

  Meski karier politiknya cemerlang, namun Akbar Tandjung juga tak luput dari masalah. Beberapa kasus yang melilit Akbar Tandjung antara lain pada Juli 2000, Akbar Tandjung dituding menyelewengkan duit negara mencapai Rp 179,9 milyar. Diduga hal tersebut dilakukan saat Akbar menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) pada priode April 1993 hingga Maret 1998.

  Keseluruhan dana yang diduga disalahgunakan Akbar itu berasal dari Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum), dimana Akbar menjabat sebagai ketua badan pertimbangan dalam penyelenggaraan tabungan tersebut. Seluruh pegawai negeri dipotong gajinya untuk mendapatkan fasilitas perumahan.

  Akbar Tanjung dituduh memasukkan dana tersebut ke beberapa bank yang bunga depositonya terbilang rendah. Misalnya, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang bunganya hanya 3 persen, Bank Tabungan Negara (BTN) 8 persen, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 12 persen. Perumnas juga diberi pinjaman dengan bunga hanya 8 persen. Padahal, saat itu bunga di bank lain mencapai 20 persen setahun. Dari selisih bunga yang tinggi inilah kabarnya yang kemudian ditilap Akbar untuk dijadikan dana kampanye Golkar.

  Namun, dengan menyodorkan bukti-bukti yang dimilikinya, Akbar dinilai bukan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Tahun 2001, Akbar kembali ditimpa masalah. Namun kali ini berhubungan dengan keluarganya, yang terkait penggelapan tanah keluarga di kawasan Srengseng, Kebon Jeruk Jakarta Barat.

  Bahkan dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog Rp. 40 miliar, Akbar Tandjung sempat menjadi tersangka. Namun setelah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonisnya tiga tahun penjara, Akbar Tandjung dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah pada kasus korupsi tersebut.

  Mengenai pendirian Akbar Tandjung Institute (ATI), Akbar menyatakan sebagai wadah untuk membangun dunia politik yang lebih demokratis. Bukan persiapan dirinya maju ke panggung politik. Menurutnya, pendirian lembaga tersebut karena dunia politik yang digelutinya selama 40 tahun sudah mendarah daging.

  Mengenai kemelut yang terjadi ditubuh partai politik, dikatakan Akbar adalah hal biasa terutama dalam mencari pimpinan tertinggi partai, namun konflik tersebut harus ada penyelesaiannya sehingga tidak menjadi berkepanjangan. "Jika elit partai terus bertikai, masyarakat awam akan semakin apatis dan demokratisasi bakal terkena getahnya," tandasnya.(Indah J Sibarani)

  JINS SHAMSUDDIN

  Sembang Sabtu: Jins tak sampai hati makan ayam
  Oleh Hassan Omar

  DALAM filem Si Tanggang, beliau memainkan watak seorang anak derhaka yang begitu kejam terhadap ibu kandungnya, tetapi di luar Senator Datuk Jins Shamsuddin sebenarnya memiliki sifat penyayang yang mungkin tidak kita jangka sama sekali.

  Seniman yang sudah membintangi dan mengarah 46 filem itu terlalu sayang dan kasihan terhadap ternakan, terutama ayam, lembu dan kambing, sehingga tidak sanggup menjamah dagingnya.

  Namun, beliau tidak pernah rasa rugi tidak dapat menikmati kelazatan daging itu kerana baginya, sifat kasihan melihat haiwan berkenaan disembelih, mengatasi keinginannya untuk menikmati kelazatannya.

  “Saya suka sayur dan ikan. Daging dan ayam saya tak makan. Saya tak sampai hati nak makan ayam. Saya kasihan tengok ayam, lembu atau kambing kena sembelih.

  “Ikan kita tak nampak. Orang tangkap dan bawa balik. Saya tak nampak ikan itu diseksa. Ayam kita kena sembelih. Begitu juga lembu dan kambing. Kalau dia masuk dalam nasi goreng, itu lainlah,” katanya.

  Barangkali dengan tidak memakan ayam dan daginglah, Jins yang hampir menjangkau usia 70 tahun November ini, tidak pernah mengalami masalah perut boroi seperti yang lazim dialami lelaki sudah berkahwin.

  Keanehan selera Jins seolah-olah terbawa-bawa sehingga kepada kegemarannya di waktu lapang. Beliau yang mula menjejakkan kaki dalam dunia perfileman sebagai pelakon tambahan dalam filem Anakku Sazali arahan dan lakonan Tan Sri P Ramlee pada 1956, gemar menghabiskan waktu senggangnya dengan mencantikkan 12 kereta antiknya.

  Enam daripada kereta berkenaan disimpannya di kawasan Studio Panca Delimanya di Hulu Klang, manakala bakinya di rumah keduanya di Taiping.

  “Saya suka kereta antik. Kalau ada waktu lapang, saya buka enjin, hidupkan enjin. Saya ada Mercedes Benz, Austin dan lain-lain.

  “Saya juga suka kumpul bahan antik. Saya ada lebih 50 kamera. Kamera untuk penggambaran filem, saya ada lima. Saya juga kumpul beratus-ratus tanda nama seminar.

  “Saya serahkan 400 barang antik saya kepada Arkib Negara untuk tatapan dan kajian generasi akan datang. Saya ada 600 lagi barang yang masih saya susun dan akan saya serahkan kepada Arkib Negara,” katanya.

  Walaupun sudah agak berusia, Jins ternyata tidak mampu membiarkan waktunya dihabiskan dengan tidak melakukan kerja tidak bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga atau masyarakat seniman.

  Menjelang Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, Jins kini sedang sibuk mengarah dan berlakon dalam drama bersiri ‘Merdeka, Merdeka, Merdeka’ yang bakal ditayangkan di RTM tidak lama lagi. Bidang pengarahan dan lakonan yang sudah sebati dengan darah daging Jins itu menjadikan beliau sebagai antara seniman yang cukup sibuk.

  “Keluar rumah jam 7.30 pagi. Kadang-kadang balik sampai lewat malam. Ada saja aktiviti saya. Saya juga mempunyai keluarga. Bincang dengan anak-anak. Seorang masih sekolah, seorang baru habis SPM dan seorang tunggu masuk universiti.

  “Saya kena tahu ke mana dia pergi, jam berapa balik. Semua menjadi tanggungjawab saya. Itu tugas saya sebagai bapa. Saya juga kena jaga Studio Panca Delima. Sebagai Ahli Dewan Negara, saya sedang menyusun dan membuat soalan bertulis dan lisan serta tambahan apabila mula bersidang 18 Julai ini,” katanya.

  Sesungguhnya, tiada hari tanpa hari bekerja bagi anak wayang ini, malah beliau berpendapat waktu yang masih terluang dalam perjalanan hidupnya harus diisi dengan melakukan kegiatan untuk kebaikan diri dan orang lain.

  10 PERKARA MENARIK MENGENAI JINS SHAMSUDDIN
  1. Penerima pertama anugerah Bintang Harapan 1, Award Gelanggang Filem (1959)
  2. Pelakon pertama filem bercorak ejen perisikan yang diberi jolokan Singapore Own Bond
  3. Anak Malaysia pertama menyaksikan pelancaan kapal angkasa Apollo 16 bersama Presiden Amerika Syarkat, Richard Nixon di Cape Kennedy mengikut rancangan Pertukaran Kebudayaan Amerika Syarikat
  4. Karyawan filem pertama memenangi enam daripada 13 anugerah secara serentak pada Festival Filem Malaysia (1980)
  5. Filem Bukit Kepong adalah filem pertama diadaptasi menjadi buku teks sekolah tingkatan 4 (2002)
  6. Filem Menanti Hari Esok adalah filem tempatan pertama melakukan penggambaran di London (1978)
  7. Bintang filem pertama dari Malaysia dilantik menjadi juri di Pesta Filem Antarabangsa, Honolulu, Hawaii (1983)
  8. Bintang filem pertama Malaysia menerima Silver Crane Award ketika Pesta Filem Asia-Pasifik ke-32 di Taipei (1987)
  9. Karyawan filem pertama menerima anugerah Ijazah (Kehormat) Sarjana Persuratan Universiti Sains Malaysia (1999)
  10. Seniman pertama dilantik sebagai Ahli Dewan Negara (13 Oktober 2004).

  Sembang Sabtu: Kebajikan seniman artis diperjuangkan

  KEHEBATAN Senator Datuk Jins Shamsuddin bukan setakat melakonkan pelbagai watak dan beraksi di layar perak, tetapi turut terserlah dalam bidang politik dan usahanya memperjuangkan kebajikan seniman dan artis.

  Bagi beliau, tiada salahnya seorang seniman turut berjuang dalam politik demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Jins yang memilih untuk berjuang bersama Umno, sering dijemput memberikan ceramah politik, terutama di kawasan dianggap kubu pembangkang.

  “Biasanya, kalau saya ceramah, orang parti pembangkang pun datang, khususnya orang Pas. Apabila saya pergi ke mana-mana, saya tak terus ke pentas. Saya akan jumpa mereka dulu. Saya tanya apa khabar.

  “Apabila saya datang, orang tak anggap saya sebagai ahli politik atau Ahli Parlimen. Orang anggap saya seniman. Mereka berbual-bual dengan saya. Saya dapat masuk ke tempat yang orang Umno tak boleh masuk.

  “Dalam satu pilihan raya kecil di Perlis, ada kampung orang letak kereta halang jalan. Apabila saya masuk, mereka ketepikan kereta. Saya kata nak jumpa kawan. Dia kata, eh datuk!

  “Kalau berceramah, saya tak kutuk orang. Saya cakap mengenai dasar dan perjuangan bangsa, orang Melayu. Perjuangan Barisan Nasional. Kita nak tanamkan kekuatan jati diri bangsa. Kita harus berjuang,” katanya.

  Perjuangan Jins turut membabitkan usahanya memperjuangkan nasib insan dan penggiat seni. Baru-baru ini, beliau terbabit dalam usaha menyediakan perumahan untuk artis dan penggiat seni dengan kerjasama syarikat hartanah, MK Land Holdings Bhd (MK Land).

  “Saya ajak kawan-kawan sokong untuk masa depan seniman. Kalau tak boleh bayar, dia boleh letakkan nama anaknya. Kalau nak duduk, dia beli yang murah. Saya juga cadangkan supaya buka perkampungan seni di Cyberjaya,” katanya.

  Selain itu, Jins yang terhutang budi kepada Allahyarham Tan Sri P Ramlee, bagaikan tidak mahu melepaskan peluang untuk menyebut nama Seniman Agung itu. Baginya, kekecewaan P Ramlee tidak sempat menghasilkan filem warna adalah kekecewaannya juga.

  Ketika P Ramlee berpindah ke Kuala Lumpur, Seniman Agung itu dan Jins mencuba mendapatkan kepercayaan institusi kewangan untuk membiayai penghasilan filem berkenaan tetapi tiada satu pun syarikat kewangan yang memberikan kepercayaan.

  “Saya rasa terkilan kerana arwah mencuba sedaya upaya. Arwah hendak buat filem warna tetapi tak dapat. Kecuali ada sedikit percubaan atau sebahagian dalam filem Semerah Padi. Saya kesal kerana arwah orang bertanggungjawab membawa saya ke dunia filem,” katanya.

  Perjuangannya sebagai anak seni bermula 50 tahun lalu apabila diambil sebagai pelakon tambahan oleh P Ramlee dalam filem Anakku Sazali pada 1956. Beliau kemudian melakar namanya menerusi filem Panca Delima.

  Bagaimanapun, tidak ramai yang tahu bahawa Jins sudah mencipta nama sebagai anak seni pertama dalam pelbagai perkara antaranya beliau adalah anak Malaysia pertama menuntut ilmu perfileman di luar negara.

  Selain itu, beliau juga anak wayang pertama mendapat Anugerah P Ramlee pada Festival Filem Malaysia (FFM); karyawan filem Malaysia pertama mempunyai studio sendiri, penerima pertama dari Malaysia untuk Anugerah Silver Crane Award dalam Festival Filem Asia Pasifik (FFAP) Ke-32 di Taiwan dan anak Malaysia pertama menjadi Ketua Juri untuk FFAP 2000.

  Jins juga bintang filem Malaysia pertama dilantik menjadi juri di Festival Filem Antarabangsa Honolulu, Hawaii pada 1983; anak Malaysia tunggal yang menyaksikan sendiri pelancaran kapal angkasa Apollo 16 di Cape Kennedy bersama bekas Presiden Amerika Syarikat, Richard Nixon dan seniman Malaysia pertama menjalani kursus penerbitan televisyen di BBC London pada 1971.

  Paling menarik, Jins juga adalah anak seni pertama dilantik sebagai Senator pada Oktober tahun lalu bagi membawa suara insan seni di Dewan Negara.

  “Kebiasaannya, pada umur saya ini, sepatutnya saya sudah berada di rumah tetapi saya belum mampu untuk berehat. Jika saya dapat membuat kerja, saya rasa bahagia dan seronok. Kepuasan. Kalau tak ada kerja, saya bingung,” katanya.

  Sesungguhnya, hari-hari yang dilalui Jins penuh dengan perjuangan untuk memartabatkan nasib seniman dan penggiat seni, bukan sekadar meningkatkan kualiti filem Melayu, malah menyediakan hari yang lebih cerah untuk masa depan mereka.